Kangasala sai Fiksusti kouluun -rahoitusta talvipyöräilyn lisäämiseen koulumatkoilla


Kangasala, Lappeenranta ja Vantaa ovat saaneet Fiksusti kouluun -kehittämisavustusta koulumatkaliikkumisen edistämiseen.
Avustusta myönnettiin uusille koulumatkaliikkumisen edistämisideoille, jotka lisäävät lasten ja nuorten aktiivista liikkumista sekä vähentävät autoliikennettä koulujen lähistöllä.

Valintakriteereissä painotettiin suunniteltujen toimenpiteiden vaikuttavuutta, ja ideoiden tuli olla monistettavissa muihin Suomen kuntiin. Lisäksi kunnan kehittämisideoiden piti kohdentua toimintasuunnitelmassa tunnistettuihin koulumatkaliikkumisen esteisiin.

– Hakemukset olivat todella laadukkaita ja olen erityisen iloinen, että talvipyöräilyn kehittämistä lähtee miettimään kaksi hanketta eri puolelta Suomea. Talvisen aktiivisen koulumatkaliikkumisen saralla on vielä paljon potentiaalia, sanoo Fiksusti kouluun -ohjelman koordinaattori Joonas Niemi.

Kehittämisavustuksen myöntöperusteissa idean toteutukseen tuli olla sitoutunut vähintään kaksi kunnan hallinnonalaa, ja kunnan omarahoitusosuus on 20 prosenttia myöntösummasta. Avustusta myönnettiin korkeintaan 8 000 €.

Toteutuksen tulee olla valmis ja raportoitu 31.8.2020 mennessä.

Koulujen pihojen talvikunnossapidossa parannettavaa

Kangasalla hankkeen tavoitteena on kannustaa oppilaita koulumatkapyöräilyyn myös talvella sekä tarjota tätä suosivat olosuhteet. Talvipyöräilyä rajoittavat asenteet ja tottumukset mutta myös pyöräliikenteen olosuhteissa on paljon parannettavaa. Kouluissa ongelmana on ollut pihoilla lumien auraaminen esteiksi pyöräilyreiteille tai jopa pyörätelineiden päälle. Talvikunnossapito tehdään koneellisesti, eikä pyörätelineitä erikseen puhdisteta lumesta ja jäästä. Nyt saadulla kehittämisavustuksella keskitytään erityisesti koulujen piha-alueiden kunnossapidon kehittämiseen. Kunnossapidossa voitaisiin huomioida paremmin mm. kulkureitit ja pyörätelineet/-katokset.

Talvipyöräilyn mahdollistaminen ja siihen kannustaminen vaatii yhteistyötä useammalta kaupungin osapuolelta, jotta toimivat käytännöt saataisiin luotua. Fiksusti kouluun hankkeessa tuodaan osapuolet yhteen ideoimaan kehittämistoimenpiteitä, testaamaan uusia toimintatapoja sekä luodaan toimintalinjat, joilla koululaisten talvipyöräilyä Kangasalla voidaan helpottaa. Hankkeen pilottikouluna on Pikkolan yläkoulu ja hanketta tehdään yhteistyössä koulun, kaupungin kiinteistöjen ylläpidon sekä kunnossapidon urakoitsijoiden kanssa.

Fiksusti kouluun on LIKES-tutkimuskeskuksen, Motivan ja Pyöräilykuntien verkoston koulumatkaliikkumisen edistämisen ohjelma, joka toimii yhteistyössä Liikkuva koulu -ohjelman kanssa. Kehittämisavustusta rahoittaa Sitra. LIKES-tutkimuskeskus, Motiva ja Pyöräilykuntien verkosto ovat tehneet yhteistä koulumatkaliikkumisen kehittämistyötä vuodesta 2018. Tavoitteena on vähentää autoliikennettä ja liikenteen päästöjä koulumatkoilla, lisätä lasten ja nuorten päivittäistä liikkumisen määrää sekä lisätä yhteistyötä kuntien sisällä ja valtakunnallisesti.

Fiksusti kouluun tiedote (pdf)

Lisätietoja:
https://www.liikkuvakoulu.fi/fiksustikouluun

Fiksusti kouluun -kilpailu
projektipäällikkö Joonas Niemi
joonas.niemi@likes.fi
020 7629 532

Kangasala
Jutta-Leea Ylönen, liikenneinsinööri
jutta-leea.ylonen(a)kangasala.fi

Lappeenranta
Anu Liljeström, opetustoimenjohtaja
anu.liljestrom(a)lappeenranta.fi

Vantaa
Ville Vahtola, liikunnansuunnittelija
ville.vahtola(a)vantaa.fi