Kangasala saavutti taloustavoitteensa


Alijäämäisestä talousarviosta pinnistettiin ylijäämäiseen tilinpäätökseen puhaltamalla yhteen hiileen poikkeuksellisissa oloissa.

Kuntatalouden vuoden 2021 ennakollinen tilinpäätösanalyysi näyttää, että kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulokset säilyivät vahvoina toisenkin koronavuoden jäljiltä. Pandemian vaikutukset Kangasalan kaupungin talouteen ja toimintaan vuonna 2021 olivat selkeät, mutta jäivät kokonaisvaikutuksiltaan kuitenkin kohtuullisen vähäisiksi.

Toimintaympäristöä edelleen arvioitaessa on huomattavaa, että nyt yhden poikkeustilanteen hiljalleen väistyessä, on jo kohdattu uusi erityistilanne, Ukrainan kriisi. Parhaillaan varaudutaan ottamaan vastaan sotaa väistäviä ja tilapäistä suojelua hakevia, järjestämään lapsille opetusta sekä tukemaan ja auttamaan ukrainalaisia myös taloudellisesti.

– Näen selvästi, että kaupungin aiempi varautuminen ja valmistautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin on ollut onnistunutta. Organisaatiomme kyky huolehtia kaupungin perustehtävistä ja palveluista poikkeusaikanakin on ollut hyvä. Ja ei niin pahaa, ettei Covid-19-epidemiassakin voi nähdä myös jotain hyvää: toimintatapojen muuttaminen digitaalisiksi jatkoi etenemistään ennenäkemättömän vauhdikkaasti, kaupunginjohtaja Oskari Auvinen sanoo.

Arvioitaessa kaupungin vuoden 2021 toimintaa kokonaisuutena, voidaan todeta, että kaupunki saavutti hyvin sille asetetut sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet.

Valtuuston marraskuussa 2020 hyväksymä vuoden 2021 talousarvio oli -4,9 milj. euroa alijäämäinen. Tuloslaskelman tulos oli siinä vaiheessa -5,6 milj. euroa alijäämäinen. Lopputulos oli kuitenkin jälleen kerran erittäin myönteinen, sillä tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos on 4 021 164,64 euroa ja tilikauden ylijäämä on 5 961 275 euroa. Koko konsernin tilanne on vielä tätäkin parempi, sillä koko konsernin tuloslaskelma osoittaa tilikauden tulokseksi 8 072 726,98 euroa ja konsernin tilikauden ylijäämä on 6 309 672,18 euroa.

Myönteisen tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttivat valtion tukitoimenpiteiden lisäksi myös maa-alueiden myyntivoittotulot. Vuonna 2021 kaupunki sai myös määräaikaisesti koronan vuoksi korotettua yhteisöverotulojen jako-osuutta. Talousarvion käyttötalousosassa toimintatuotot toteutuivat ennakoitua paremmin, sillä toimintatuottoja kertyi yhteensä 53,3 milj. euroa eli 7,4 milj. euroa ja 16 prosenttia muutostalousarviossa arvioitua enemmän.

Tulorahoitus kasvoi edellisestä vuodesta 5,6 milj. euroa ja verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,1 % ja 5,6 milj. euroa. Valtionosuudet taas vähenivät 6,3 milj. euroa.

– Tilikauden tulos oli kokonaisuutena hyvä. Kertaluontoisilla erillä muun muassa korona-avustuksilla ja maanmyyntituloilla oli tuloksen muodostumiseen merkittävä vaikutus, mutta talousarvioon verrattuna säästöä kertyi myös toimintakuluissa. Vaikka taloutta suunnitellaan ja hoidetaan pitkäjänteisesti, niin saavutettu tulos antaa hieman liikkumavaraa tulevaisuusinvestointeja ajatellen. Asukaskohtainen lainamäärä on kasvukuntiin verrattuna maltillinen, talousjohtaja Petri Lätti toteaa.

Henkilöstöpalveluissa otettiin käyttöön henkilöstön pitkäaikaisen toiveen mukaisesti Eazybreak-liikunta- ja kulttuuri -etuus ja toteutettiin työhyvinvointikysely sekä huomioitiin saatua palautetta toiminnan kehittämisessä.

Sosiaali- ja terveyskeskuksessa sähköisiä palvelu- ja yhteydenottokanavia kehitettiin monin tavoin. Terveyspalveluissa on laajennettu sähköistä OmaOlo-palvelua uusiin oirearvioihin ja palvelun käyttäjämäärä kasvoi. Ehkäisyneuvola tarjosi chat-neuvontaa, jonka kautta on mahdollista asioida myös videovälitteisesti. Terveydenhuollon ammattilaisten väliseen konsultointiin otettiin käyttöön VideoVisit-etäyhteyspalvelu.

Sivistyskeskuksessa opetuspalveluiden kehittämisessä painotettiin monipuolisten opetusmenetelmien vakiinnuttamista ja digitaalisia mahdollisuuksia sekä oppimisen ja hyvinvoinnin tukemista.

Teknisessä keskuksessa Kangasalan keskustan elinvoimaisuutta edistettiin laatimalla keskustan alueelle kaavamuutoksia, jotka mahdollistavat keskustaan suunniteltuja merkittäviä rakennushankkeita, kuten Timanttikorttelin rakentamisen ja kaupan laajentamisen. Kaupungin työpaikkaomavaraisuuden kasvattamiseen tähtääviä toimenpiteitä jatkettiin elinkeinotonttien kaavoituksella.

– Hieno vuosi, loppujen lopuksi. Alkuperäisen talousarvion miinusmerkkinen lopputulos vaihtui liki vastaavalla summalla plusmerkkiseksi, joten on helppoa olla tyytyväinen kuluneeseen vuoteen. Talous on tasapainossa ja asetetut tavoitteet saavutettu. Kangasalan kaupunki ja sen yhtiöiden henkilöstö teki jälleen kerran todella upean suorituksen poikkeusolosuhteissa, jo toisen vuoden peräkkäin. Huikea joukkue, en voi muuta sanoa, Auvinen iloitsee.

Kaupunginjohtaja kiittelee myös Kangasalan vahvaa ja myönteistä kehitysvirettä. Auvisen mukaan monimuotoista yhteistyötä kasvavan kaupungin kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi jatketaan intensiivisesti myös tulevina vuosina.

Lisätietoja: 

kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, p. 040 133 6311, oskari.auvinen@kangasala.fi 
talousjohtaja Petri Lätti, p. 040 631 2324, petri.latti@kangasala.fi

Tiivistelmä Kangasalan kaupungin tilinpäätöksestä 2021

 • Veroprosentti 21 %
 • Tuloslaskelma 4 021 164,64 milj. €
 • Ylijäämä 5 961 275,87 milj. €
 • Investoinnit (brutto) – 25 232 milj. €
 • Toimintakulut -227,2 milj. €
 • Toimintakate -174,0 milj. €
 • Vuosikate 18,3 milj. €
 • Lainamäärä 58 882 milj. € eli 1 805 €/asukas
 • Omavaraisuusaste 59 %
 • Tase 267,3 milj. €
 • Asukasmäärä (31.12.2021) 32 627 henkeä