Kangasala käynnistää poikkeusolojen vuoksi yhteistoimintaneuvottelut ja valmistelee lomautusta


Kangasalan kaupunki on joutunut sulkemaan toimintayksiköitä Covid-19 -tilanteen johdosta valtioneuvoston linjausten edellyttämällä tavalla. Kaupunki on sulkenut esim. kirjastot sekä liikunta- ja nuorisotilat. Ryhmätoiminnot on keskeytetty. Varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat pienentyneet. Koulut ovat siirtyneet pääosin lähiopetuksesta etäopetukseen. Lisäksi henkilöstöä on siirretty etätyöhön valtioneuvoston linjauksen mukaisesti. Osassa yksiköitä työ on tilanteen johdosta vähentynyt siten, että työtä ei ole tarjota pidemmäksi aikaa.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.4. yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta tilanteen johdosta. Yhteistoimintaneuvottelut kestävät kaksi viikkoa. Suunnitellut lomautukset kohdistuvat vapaa-aikapalveluiden, työllisyyspalveluiden, varhaiskasvatuksen, ateria- ja siivouspalvelun henkilöstöön sekä mahdollisiin muihin henkilöihin, joiden työtehtävät ovat olennaisesti vähentyneet Covid-19 -tilanteen johdosta. Mahdollisen lomautuksen tarkemmasta kohdentumisesta tai kestosta ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa. Asia tarkentuu valmistelun edetessä. Lisäksi kaupunki valmistelee valtioneuvoston linjauksen perusteella suljettujen yksikköjen osalta palkanmaksun keskeyttämistä työsopimuslain 2 luvun 12 §:n mukaisesti siltä osin kuin henkilöstölle ei ole osoittaa työtehtäviä.

Henkilöstö voi hakea lomautuksen tai palkanmaksun keskeytyksen ajalta ansiosidonnaista työttömyysturvaa joko työttömyyskassasta tai Kelasta.

Lomautuksen tai palkanmaksunkeskeytyksen tarvetta vähentää henkilöstön siirtyminen toisiin tehtäviin sekä se, jos suljettujen työyksikköjen palveluita voidaan tuottaa aiempaa laajemmin myös etäpalveluna.

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, p. 040 133 6311
henkilöstöjohtaja Eija Tetri-Lähde, p. 050 550 9749
etunimi.sukunimi@kangasala.fi