Kangasala ja Tampere vahvistivat Lamminrahkan yhtenäiskoulun toteuttamisen


Lamminrahkan yhtenäiskoulun hankesuunnitelma ja kouluun liittyvät Kangasalan ja Tampereen kaupunkien väliset sopimukset hyväksyttiin Tampereen lautakunnissa tällä viikolla, Kangasalla jo aiemmin syksyllä. Kangasala rakennuttaa koulun omaan taseeseensa ja Tampere maksaa osuutensa tilakustannuksista kuukausittaisena korvauksena. Rakentaminen alkaa jo ensi keväänä ja ensimmäiset oppilaat pääsevät kouluun elokuussa 2023. Yläkoulun tilat valmistuvat 2020-luvun lopulla.

Havainnekuva, jossa näkyy Lamminrahkan koulu ja näkymä torilta
Koulun havainnekuva torin suunnasta. Havainnekuva Verstas Arkkitehdit Oy.

Yhtenäiskoulu rakennetaan uusien Kangasalan Lamminrahkan ja Tampereen Ojalan kaupunginosien oppilaille, 530 alakoululaiselle ja 400 yläkoululaiselle. Oppilaista 350 eli reilu kolmasosa tulee Ojalasta. Kangasala vastaa koulun rakennuttamisesta, ylläpidosta, opetuksesta ja tukipalveluista. Tampere maksaa 20 vuoden aikana oppilasmääränsä perusteella osuutensa tilakustannuksista sekä ostaa Kangasala opetus- ja tukipalvelut. Koulun ensimmäisen vaiheen eli alakoulun kustannusarvio on 27,7 miljoonaa euroa ja Tampereen osuus siitä 10,4 miljoonaa euroa.

– Näin syvällinen kaupunkien välinen yhteistyö kouluinvestoinneissa lienee aika poikkeuksellista valtakunnallisestikin, arvelee Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen.

Samaan koulukeskukseen tulee Kangasalan omana hankkeena myös pienten lasten yksikkö eli päiväkoti, esi- ja alkuopetus, samanaikaisesti alakoulun kanssa eli elokuuksi 2023. Päiväkoti on suunniteltu 140 lapselle ja esi- ja alkuopetustilat 165 oppilaalle. Lamminrahkassa asuva lapsi saa siis käydä samassa rakennuksessa koko opinpolkunsa varhaiskasvatuksesta aina peruskoulun loppuun asti. Ojalaan rakennetaan oma pienten lasten yksikkö.

Koulu on yksi Lamminrahkan ensimmäisistä rakennuksista ja keskeisellä paikalla aivan Lamminrahkan ytimessä: torin laidalla, pääkadun varressa, liikuntapuiston ja kaupallisten palvelujen kyljessä. Ratikkapysäkkivaraus on koulukeskusta vastapäätä. Metsäalueillekin on lyhyt matka ja niitä tultaneenkin hyödyntämään retkikohteina ja opetuksessa.

Lamminrahkan sijaintikartta, johon koulualue on merkitty ympyrällä
Koulukeskus ympyröitynä punaisella. Kartta Kangasalan kaupunki.

Rakennuksen suunnittelee Verstas Arkkitehdit Oy, jonka ehdotus Kerkkä voitti keväällä koulukeskuksensuunnittelusta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun.

– Koulukeskus muo­dostuu kolmesta rakennusmassasta sekä niitä yhdistävästä kaksikerroksisesta sydäntilasta, jossa on ruokasali ja näyttämö. Sydäntila avautuu lasiseinien kautta torille ja myös pääsisäänkäynti on torin laidalla, kuvailee Verstas Arkkitehtien osakas Väinö Nikkilä.

Havainnekuva Lamminrahkan yhtenäiskoulun sydänaulasta. Kuvassa on lapsia ja mieshenkilö. Aulassa näkyy esiintymislava, pöytäryhmiä ja portaikko.
Havainnekuva Lamminrahkan yhtenäiskoulun sydänaulasta, joka toimii sekä sisääntuloaulana, ruokasalina että juhlatilana näyttämöineen. Havainnekuva Verstas Arkkitehdit Oy.

Rakennuksen siipien väliin jää suojaisia, eri-ikäisille luontevasti rajautuvia pihoja. Alakoulu ja pienten lasten yksikkö ovat kaksikerroksia ja pihan puolelta julkisivuiltaan puuta, yläkoulu puolestaan on kolmikerroksinen.

Kadun puolella koulukeskus rakentuu pääosin kiinni katuun ja esimerkiksi Taitotalon toiminta on siten näkyvissä myös Mossin puistokadun kulkijoille. Kadun ja torin puoleiset julkisivut ovat tiiltä. Karttatyyppinen luonnoskuva Lamminrahkan koulusta ja sen lähialueesta

Havainnekuva koulukeskuksesta lounaasta. Kuva Verstas Arkkitehdit Oy- Tavoitteena on, että pihalla saataisiin säilymään olemassa olevaa puustoa ja jopa metsänpohjaa ja että lapset pääsisivät siten myös välitunneilla leikkimään metsäiseen ympäristöön. Piha suunnitellaan kaikkinensa uuden opetussuunnitelman mukaisesti niin, että myös se toimii oppimisympäristönä, Nikkilä kertoo.

Oppimistilat on ryhmitelty kahden luokka-asteen yhteisiksi kotialueiksi, joissa on isompaa luokkatilaa sekä pienempiä yksilö- ja ryhmätyöskentelytiloja. Myös taito- ja yläkoulun ainetilat on ryhmitelty helposti hahmotettaviksi ja oppimista tukeviksi soluiksi.

Koulun tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi niin, että ne palvelevat myös iltaisin ja viikonloppuisin vilkkaassa harrastuskäytössä:

– Tuhannen neliön liikuntasali tulee varmasti olemaan kovalla käytöllä. Sen saa jaettua kolmen osaan ja lisäksi on vielä kaksi muuta salia. Vuoroja saavat sekä Kangasalan että Tampereen urheiluseurat. Myös taitotilat avataan iltakäytölle ja aulan kerhotila voi toimia esimerkiksi nuorisotilana, kertoo Karppinen.

Lamminrahkan kestävän kehityksen tavoitteita tukee se, että koulukeskus lämpiää uusiutuvista tuotetulla kaukolämmöllä ja aurinkokeräimiin on varauduttu. Pitkät räystäät suojaavat lämpenemiseltä. Pihalle tulee kattavat pyöräparkit ja oppilaita kannustetaankin kulkemaan omin jaloin kouluun, Liikkuvan koulun periaatteiden mukaan. Lamminrahkassa siihen on hyvät edellytykset, sillä reitit on suunniteltu turvallisiksi.

Lamminrahkan eritasoliittymä valmistui elokuussa ja kadut ja muu kunnallistekniikka ovat rakenteilla. Omakotitalo- ja kaupunkipientalotonttien haku alkaa 1.2.2021 ja rakentamaan pääsee 2022. Kerrostalo-, rivitalo- ja pientaloyhtiöiden asuntojen ennakkomarkkinointi alkaa syksyllä 2021. Alakoulu ja pienten lasten yksikkö (päiväkoti, esikoulu, luokat 1-2) avautuvat elokuussa 2023, jolloin myös ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan alueelle.

Faktalaatikko:

Lisätietoja

Kangasalan kaupunki
Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen
p. 040 133 6329, sanna.karppinen(a)kangasala.fi