Kangasala aloittaa talouden tasapainotusohjelman valmistelun


Kangasalan pitkäjänteisesti tasapainossa ollut talous on kääntynyt voimakkaasti alijäämäiseksi. Taustalla on kuntien rahoituspohjan muuttuminen ja useat kaupungin omista toimista riippumattomat syyt. Vuoden 2024 talousarvion valmistelun lähtökohdat erosivat merkittävästi aiempien vuosien tilanteesta: Valtionosuudet vähenivät 6 miljoonaa euroa, edellisen verovuosien ”verohäntien” poistuminen aiheutti 4 miljoonan euron tulojen vähenemän, uusista valtakunnallista virka- ja työehtosopimuksista ja vakansseista aiheutui n. 6 miljoonan euron kustannusten nousu, inflaatio lisäsi kustannuksia yli 2 miljoonaa euroa ja hyvinvointialueuudistukseen liittyvä tasausmaksu heikentää taloutta miljoonalla eurolla. Huolimatta siitä, että talousarvioon sisältyy 2,5 miljoonan euron talous- ja tuottavuusohjelma, on talousarvio 11,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taloussuunnittelukausi on muodostumassa tätäkin alijäämäisemmäksi.

Talouden tasapainottaminen on välttämätöntä. Kangasalan kaupunki on aloittanut uuden talouden tasapainottamisohjelman valmistelun. Työ on käynnistynyt tasapainotusprosessin etenemisen suunnittelulla. Sopeutustarve määritellään tammikuun aikana.

Säästöjä haetaan laaja-alaisesti

 Säästöjä haetaan osallistavalla toimintatavalla seuraavien kuukausien aikana. Prosessiin pääsevät osallistumaan niin toimielinten jäsenet, henkilöstö kuin kuntalaisetkin. Valtuuston on tarkoitus käsitellä investointisuunnitelma uudelleen helmikuussa ja muutostalousarvio kesäkuussa. Säästötoimet heijastuvat myös vuoden 2025 talousarvioon ja seuraavien vuosien taloussuunnitelmaan.

– Käytämme talouden tasapainottamiseksi laaja-alaisesti erilaisia keinoja. Tarkastelemme toimintatapoja, arvioimme palvelujen tasoa, vältämme uusia avauksia, priorisoimme ja siirrämme investointeja, sanoo kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.

Säästöä haetaan myös henkilöstömenoista. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jossa asetetaan 40 vakanssin eli 1,8-2 miljoonan euron tavoite henkilöstösäästöille kolmivuotiskaudelle. Vuodelle 2024 vähentämistavoitteista kohdistuu vähintään 25 vakanssia.

 – Jätämme tehtäviä täyttämättä niiden avautuessa eläköitymisten ja työpaikan vaihtojen yhteydessä. Haemme säästöjä myös sijaiskustannuksista, summaa Auvinen.

Henkilöstömäärää vähennettäessä palvelukeskukset joutuvat mm. järjestelemään työtehtäviä uudelleen, sopeuttamaan toimintaansa, vähentämään palvelua, heikentämään palvelutasoa sekä tekemään tuotanto- ja toimintatapamuutoksia.

– Kangasala menestyy edelleen erinomaisesti, mutta talouden haasteet pakottavat arvioimaan uudella tavalla monia toimintojamme. Kun tuottavuutta ja tehokkuutta haetaan, on meidän kaikkien osattava hakea uusia ratkaisuja yhdessä, toteaa Auvinen.

Tuottavuus lisääntyy vuosittain säännönmukaisesti myös kaupunkilaisten määrän lisääntyessä.

-Talouden tiukentumisesta huolimatta on tärkeää huolehtia kasvavan kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoiman ylläpitämisestä, painottaa Auvinen.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, p. 040 133 6311