Kaarinanpolun Katajajärven taukopaikan kunnostushanke sai valtionavustusta


Kangasalan kaupungille on myönnetty erityisavustusta Kaarinanpolun Katajajärven taukopaikan kunnostamiseen osana kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustushakua. Avustuksen suuruus on 19 900 euroa ja avustuksen myöntäjänä on Uudenmaan ELY-keskus.

Hankealue sijoittuu Kaarinanpolun reitin varrelle. Kaarinanpolku on vaellusreitti Kangasalla, jonka pituus on yhteensä noin 60 km. Reitti kulkee Ruutanan, Kangasalan Aseman sekä Vatialan taajamien kautta ja reitille pääsee useasta kohdasta matkan varrelta. Kaarinanpolku on tärkeä virkistäytymisen ja matkailun kokonaisuus Kangasalla. Reitin varrella on useita laavuja ja nuotiopaikkoja, joihin Katajajärven taukopaikka lukeutuu.

Katajajärven taukopaikalla sijaitsevat nykyisin Katajajärven laavu nuotiopaikkoineen, ulkohuussi ja puuliiteri. Taukopaikka on yksi Kaarinanpolun suosituimmista kohteista. Laavu sijaitsee suo- ja kallioalueiden keskellä kauniin metsälammen rannalla.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Katajajärven taukopaikka on yksi Kaarinanpolun suosituimmista ja käytetyimmistä taukopaikoista, jonka rakenteet ovat osittain jo elinkaarensa päässä ja kehittämisen tarpeessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa Katajajärven taukopaikan rakenteita ja kehittää osaltaan Kaarinanpolun retkeilyreitistöä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on parantaa Katajajärven taukopaikan saavutettavuutta erilaisille käyttäjäryhmille kunnostamalla lähialueen reitistön pintarakenteita ja rakentamalla alueelle osuus esteetöntä lankkureittiä.

Hankkeella edistetään luontoliikuntaa ja retkeilyä, joiden vetovoima ja suosio on lähiaikoina kasvanut yleisesti ympäri Suomea. Katajajärven ympäristö kuuluu luonnon ja virkistyksen kannalta merkittäviin alueisiin, jotka ovat osa maakunnan ekologista verkostoa ja tukevat luonnonympäristöjen kytkeytyvyyttä, säilymistä ja virkistyskäyttöä. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan luonnonarvojen säilymistä alueella keskittämällä kulku parannetuille poluille ja pitkospuureiteille sekä siirtämällä laavu kauemmas eroosioherkän metsälammen rannan tuntumasta.

Hankkeeseen sisältyy rakenteiden suunnittelu ja taukopaikan kunnostamisen rakennustyöt. Rakentamiseen kuuluu mm. alueelle johtavan polun ja pitkospuiden kunnostaminen, uusi osuus esteetöntä lankkureittiä sekä uuden laavun rakennustyöt. Hankkeen sisältämät toimenpiteet on suunniteltu Kangasala Latu ry:n kanssa, joka ylläpitää Katajajärven laavua kaupungin yhteistyökumppanina. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 aikana.

Katajajärven taukopaikan kunnostushankkeen toimenpiteet esitettynä kartalla.

Lisätietoa:

Jari Järvinen, kaupunginpuutarhuri

050 550 9079, jari.jarvinen(at)kangasala.fi

Milla Santalehto, suunnittelija

044 481 3009, milla.santalehto(at)kangasala.fi