Johanna Järvinen kehitysjohtajaksi


Kangasalan kaupunginhallitus on valinnut kokouksessaan 26.4.21 kehitysjohtajan virkaan diplomi-insinööri Johanna Järvisen.

Järvinen siirtyy kehitysjohtajan tehtävään Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen  liikennejärjestelmäyksikön päällikön tehtävästä. Ennen siirtymistään Uudenmaan ELY-keskukseen Järvinen on toiminut mm.  Pirkanmaan liiton liikenneinsinöörin tehtävässä sekä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän liikennejärjestelmäinsinöörinä.

Perusteena valinnalle on koulutus lisäopintoineen, laaja-alainen, kehitysjohtajan tehtävän kannalta olennainen työkokemus, haastattelussa saatu vaikutelma sekä soveltuvuusarvioinnin tulos.

Kehitysjohtajan tehtävää haki 31 henkilöä. Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta vaativista johtamis- ja kehittämistehtävistä.

Kehitysjohtaja johtaa kaupunkikehittämistä ja suunnittelua. Hän toimii kokonaissuunnittelua ja investointeja yhteensovittavan Kymppi-työryhmän puheenjohtajana ja osallistuu strategisesti tärkeimpien alueiden suunnitteluun. Tehtäväkenttään kuuluu myös kaupungin elinvoiman, kilpailukyvyn, sähköisten toimintatapojen ja digitaalisten palvelujen sekä tiedolla johtamisen kehittäminen.  Kehitysjohtaja vastaa myös valmiussuunnittelun johtamisesta sekä johtaa asiakaskokemuksen kehittämistä ja vetää kehittämishankkeita. Hän valmistelee kaupunkistrategiaa yhdessä hallintojohtajan kanssa. Hän on mukana yhtiöiden ja yhteisöjen hallituksessa.  

Tehtävää aiemmin hoitanut Patrik Marjamaa siirtyi Tampereen yliopiston talousjohtajaksi.  

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, puh. 040 133 63 11
henkilöstöjohtaja Eija Tetri-Lähde, puh. 050 550 9749
etunimi.sukunimi@kangasala.fi