Ilkontien perusparannus välillä Tykkitie – Auertie


Ilkontien kadunrakennustyöt alkavat viikolla 20.

Urakka-alueen kokonaispituus on noin 605 metriä. Kadun eteläpuolelle välille Tykkitie – kurssikeskus toteutetaan perusparannuksen yhteydessä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Urakassa rakennetaan myös uutta hulevesiviemäriä ja vesihuoltolinjoja sekä uusitaan katuvalaistus.

Työ aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä urakka-alueella ja sen lähistössä. Urakoitsija tiedottaa työstä ja poikkeavista kulkureiteistä erikseen. Liikennejärjestelyt osoitetaan liikenteenohjauslaittein.

Ilkontien perusparennus välillä Tykkitie-Auertie asemapiirrustukseen merkittynä.

Urakan rakennustyöt valmistuvat vuoden 2023 aikana.