Hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyöllä kohti syvää kumppanuutta


Yhdessä tekemisestä on muodostunut Pirkanmaalla enemmän kuin tapa. Sote-uudistuksen valmistelu tiiviissä yhteistyössä kuntakentän kanssa oli leimallinen piirre jo edellisen kierroksen valmistelulle. Samasta periaatteesta on pidetty myös nyt kiinni. Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun väliaikainen toimielin päättikin jo ensimmäisessä kokouksessaan perustaa alaisuuteensa kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyörakenteisiin ja -malleihin keskittyvän yhdyspintajaoston.

Jaoston keskeisenä tehtävänä on määritellä ja mallintaa hyvinvointialueen ja kuntien välinen kriittinen yhdyspintatoiminta ja huolehtia yhdyspintatyön yhteys Pirkanmaan hyvinvointialueen muuhun valmisteluun.

Tärkeimmät yhdyspinnat valmistelun kärkinä

Pirkanmaalla yhdyspintojen valmistelu on jaettu työpaketteihin, joiden moninaisuutta kuvaa se, että käytännössä kuntien kaikkien toimialojen ja hyvinvointialueen välille on syntymässä jonkinlainen yhdyspinta. Valmisteltavat kokonaisuudet liittyvät keskeisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen laaja-alaiseen yhteistyöhön. Lisäksi valmistelussa otetaan itsenäisesti kantaa muun muassa järjestöyhteistyön rakenteisiin, työllisyyden hoidon ja kotouttamisen yhteistyöhön, lasten ja nuorten palveluiden ratkaisumalleihin, kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen, toimiviin tukipalvelujärjestelyihin sekä yhteisen johtamisen ja kehittämisen rakentamiseen.

– Yksityiskohtia ja tarkennettavia näkökulmia riittää valtavasti, siksi pidän välttämättömänä, että tässä työvaiheessa keskitytään tunnistamaan keskeiset yhdyspinnat ja luomaan niiden sujuvalle yhteistyölle toimivat alustavat rakenteet sekä arkkitehtuuri. Aikaa on näkemykseni mukaan käytettävissä tästä tulevaisuuteen, asiaan kannattaakin suhtautua rauhallisesti ja riittävä ajallinen perspektiivi säilyttäen, painottaa jaoston puheenjohtaja Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.

Yhteinen vastuu asukkaista

Yhdyspintatyössä on kysymys myös uudenlaisesta ilmiöstä, kahden itsehallinnollisen toimijan yhteydestä. Se on enemmän kuin kunnan perinteinen suhde kuntayhtymiin tai kunnan suhde valtioon. Kunta ja hyvinvointialue ovat rinnakkaisia, eivät päällekkäisiä tai hierarkkisessa suhteessa toisiinsa olevia toimijoita. Tästä ajattelusta kumpuavat myös yhteiset vastuut.

– Kuntien ja hyvinvointialueiden suurin yhdistävä tekijä on yhteinen asukas. Meillä kaikilla on yhteinen vastuu siitä, että vuodesta 2023 alkaen asukkaat voivat elää arkeaan omaehtoista hyvinvointia edistävässä ja tukevassa ympäristössä. Siitä kumpuaa myös yhteinen intressi meille kaikille toimijoille parhaiden mahdollisten työtapojen jatkamiseen, kehittämiseen ja luomiseen. Siksi kannustan meitä kaikkia konkreettiseen ja vaikuttavaan työhön parhaiden mahdollisten yhteistyöratkaisujen hakemisessa. Lopullisena päämääränä meillä ei voi olla kuin syvä kumppanuus, toteaa Auvinen.

– Omassa pohdinnassani ovatkin tällä hetkellä vahvasti esimerkiksi mahdolliset mallit kuntien ja hyvinvointialueen yhteiseen, strategiseen ajatteluun ellei peräti yhteiseen strategiseen tavoitteenasetteluun. Mitä jos tekisimme tulevaa jollain aivan uudella tavalla luoden pohjaa terveyshyötyjä tuottavalle kumppanuudelle hyvinvointialueen ja eri toimijoiden välillä. Tämä työvaihe on hyvin innostava monessa suhteessa, antaen mahdollisuuksia ajatella aivan uusin tavoin, jatkaa Auvinen.

 

Yhdyspintajaoston kokoonpano:

Oskari Auvinen, Kangasalan kaupunki (pj.)
Maritta Närhi, Tampereen kaupunki (vpj.)
Antero Alenius, Hämeenkyrön kunta
Antti Korkka, Mänttä-Vilppulan kaupunki
Nina Lehtinen, Lempäälän kunta
Maria Päivänen, Tampereen kaupunki
Regina Saari, Tampereen kaupunki
Maarit Varjonen-Toivonen, PSHP
Martti Honkala, Pirkanmaan pelastuslaitos
Niina Salo-Lehtinen, Artteli-kumppanuusyhdistys
Tuukka Salkoaho, Pirkanmaan hyvinvointialue

Lisätietoja:

Kangasalan kaupunginjohtaja
Oskari Auvinen
P. 040 133 6311
oskari.auvinen@kangasala.fi

Kehittämispäällikkö
Tuukka Salkoaho
p. 040 806 3086
tuukka.salkoaho@pirha.fi