Hyvästä tuloksesta huolimatta Kangasalan on jatkettava talouden tasapainottamista


Vaikka Kangasalan vuoden 2023 taloustulos oli positiivinen, on tärkeää jatkaa talouden tasapainottamista, sillä sekä vuoden 2024 talousarvio että seuraavien vuosien taloussuunnitelmat ovat voimakkaasti alijäämäisiä. Pitkäjänteisen talous- ja tuottavuusohjelman avulla pystytään samanaikaisesti sekä tasapainottamaan taloutta että panostamaan kasvavan kaupungin elinvoimaan ja kehittymismahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa.

Näkymä Kangasalan keskustasta. Kuva: Kangasalan kaupunki.

Kangasalan kaupungin vuoden 2023 tilikauden tulos oli 3,1 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 5,8 miljoonaa euroa. Hyvään tulokseen vaikuttivat toimintakulujen alittuminen, verotulojen positiivinen kehittyminen, sijoitussalkun kehitys, ennakoitua pienemmät poistot sekä valtionosuusrahoitus. Syksyllä vuoden 2024 talousarvion valmistelun yhteydessä käynnistetyt toimenpiteet näkyvät myös jo vuoden 2023 tilinpäätöksen tuloksessa.

Vuoden 2023 vahvasta tuloksesta huolimatta kuluvan vuoden 2024 talousarvio on alijäämäinen 11,5 miljoonaa euroa vielä senkin jälkeen, kun ansioverotuloveroprosenttia korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä.

– Talouden tasapainottaminen edellyttää toimenpiteiden jatkamista kesäkuussa 2024 valtuustossa käsiteltävällä muutostalousarviolla. Talouden tasapainottamista jatketaan lisäksi seuraavien vuosien talousarvioiden laadinnan yhteydessä, toteaa talousjohtaja Petri Lätti.

Kasvavalla kaupungilla on myönteinen ja vahva kehitysvire, joka antaa vahvaa uskoa tulevaan. Väestönkasvussa Kangasala on Pirkanmaan kärkeä, valtakunnan sisäisessä muuttovoitossa sijalla seitsemän, uusia asuntoja valmistuu ja uudet elinkeinoalueet vahvistavat kasvua.

– Kasvavan kaupungin on tärkeää panostaa elinvoimaan samaan aikaan kun joudumme hallitsemaan taloutta. Uudet asukkaat ja yritykset tuovat tullessaan niin verotuloja kuin valtionosuuksiakin, joten tasapainottamisesta huolimatta on perusteltua huolehtia kasvun ja yritystoiminnan edellytyksistä. Joudumme siis painamaan kaasua ja jarrua samaan aikaan ja yhteensovittamaan niin uusien mahdollisuuksien luomista kuin tarkkaa talouttakin, kiteyttää kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.

Vuosi 2024 ja sitä seuraavat taloussuunnitteluvuodet ovat Kangasalla haastavia. Pitkäjänteisesti tasapainossa ollut talous on kääntynyt voimakkaasti alijäämäiseksi. Vuoden 2024 talousarvion alijäämä on  11,5 miljoonaa euroa huolimatta siitä, että talousarvio sisältää jo ensimmäisen talouden tasapainotusohjelman, joka vähensi kaupungin menopainetta 2,25 miljoonaa euroa. Myös seuraavien vuosien taloussuunnittelukausi on voimakkaasti alijäämäinen.

Kaupungin talous- ja tuottavuusohjelman valmistelu jatkuu talouden tervehdyttämiseksi. Käyttötalouden tasapainotustarve on vuosina 2024-2026 yhteensä 7,5 miljoonaa euroa. Lisäksi taloutta tasapainotetaan investointeja karsimalla sekä lukuisilla kertaluontoisilla sekä kirjanpidollisilla toimenpiteillä. Säästöjä joudutaan hakemaan laaja-alaisesti eri toiminnoista.

Sopeutuksen tarve on ohjelmakaudella mittava suhteutettuna kaupungin voimavaroihin. Palvelutason heikennyksiltä, joidenkin palvelujen lopettamiselta ja palveluverkon supistamiselta ei voida välttyä. Henkilöstömenoista haetaan säästöjä jättämällä tehtäviä täyttämättä eläköitymisten ja työpaikan vaihtojen yhteydessä.

– Kangasalan kaupunki aloitti talouden tasapainottamisen nopeasti jo vuoden 2023 kuluessa rahoituspohjan heikentyessä olennaisesti. Monipuolisilla toimenpiteillä varmistamme talouden tasapainon seuraavien kolmen vuoden kuluessa. Talouden tasapainotuksesta huolimatta pystymme panostamaan myös kaupungin elinvoimaan ja kasvuun. Kasvukaupunkina meidän on katsottava rohkeasti tulevaisuuteen, toteaa kaupunginjohtaja Auvinen.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, p. 040 133 6311, oskari.auvinen(at)kangasala.fi

talousjohtaja Petri Lätti, p. 040 631 2324, petri.latti(at)kangasala.fi