Hyvä ravitsemus kuuluu kaikille


Kangasalan Ravitsemussuunnitelma 2021 – 2024 on päivitetty

Henkilö pilkkoo veitsellä leikkuulaudan päällä olevia vihanneksia.

Sosiaali- ja terveyskeskuksessa toimiva ravitsemustyöryhmä päivitti Kangasalan Ravitsemussuunnitelman 2021 – 2024 osana Kangasalan kaupungin Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa 2022 – 2025.

Ravitsemussuunnitelma kokoaa yhteen eri toimijatahojen tavoitteet, näkemykset ja toimenpiteet hyvän ravitsemuksen toteutumiseksi. Ravitsemussuunnitelmassa esitellään edellisen kauden eteneminen ja tulevan toiminnan tavoitteet sosiaali- ja terveyspalvelujen, ateria- ja siivouspalvelujen sekä sivistyskeskuksen ja kaupungin hyvinvoinnin rakenteiden näkökulmasta. Suunnitelmaan on valittu seurantamittarit, jolla arvioidaan toiminnan vaikutuksia.

Miksi ravitsemusta edistäviä toimia tarvitaan?

•Ravitsemus on merkittävä väestön terveyden ja hyvinvoinnin selittäjä.
•Syömisrytmi ja ruokavalinnat yhdistyvät vireyteen, mielialaan ja hyvinvointiin.
•Syömisen pulmat, kielteinen ruokasuhde tai ravitsemusongelmat hankaloittavatelämää ja tuovat terveydelle kuormaa.
•Noin 20 % suomalaisten kuolemanriskistä yhdistyy huonoon ravitsemukseen (OECD-raportti).
•Ruokatottumuksilla on vahva yhteys kohonneen verenpaineen, sepelvaltimotaudin,aivohalvauksen, uniapnean, tyypin 2 diabeteksen, muistisairauksien, karieksen jauseiden syöpien riskiin.
•Hyvä ravitsemus vähentää merkittävästi hoidon kustannuksia (mm. diabetes,vajaaravitsemus).
•Suomalaisten ruokatottumukset ovat kohentuneet vuosien mittaan, mutta edelleenravitsemussuositusten toteutumiseen on matkaa.
•Hyvä ravitsemus mahdollistaa lapsen ja nuoren turvallisen kasvun, työntekijäntoimintakyvyn ja ikääntyneen aktiivisen elämän.
•Hyvä ravitsemus kuuluu kaikille.

Kangasala haluaa tarjota asukkaille luotettavaan tietoon perustuvaa ravitsemusohjausta ja -viestintää. Eri toimijat tekevät laajasti yhteistyötä hyvien ruokavalintojen ja ravitsemuksen edistämisessä. Ravitsemusohjausta on mahdollista saada terveydenhuollon käynneillä sekä erilaisissa ryhmissä ja tapahtumissa. Ruokakasvatuksen menetelmiä on kehitetty varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Tavoitteena on ruokailun ilo, hyvinvointi ja yhdessäolo ruokailutilanteissa.

Visiot 2021-2024:

•Lapsille ja nuorille iloa ja hyvinvointia ruuasta
•Aikuisen arkeen voimaa ravitsemusterveydestä
•Ikääntyneelle elämänlaatua ja nautintoa syömisestä.

Kangasalan Ravitsemussuunnitelma 2021-2024 on luettavissa täällä

Lisätiedot:
Maija Mäkinen, hyvinvointikoordinaattori, maija.makinen(at)kangasala.fi, p. 050 384 7653
Marjut Markkinen, hyvinvointikoordinaattori (16.5.2022 alk.), marjut.markkinen(at)kangasala.fi
Hilpi Linjama, ravitsemussuunnittelija, laillistettu ravitsemusterapeutti, hilpi.linjama(at)kangasala.fi, p. 040 1336 387