Huutijärven vanhan ammattikoulun alueelle tulossa asuntoja ja asumista tukevia palveluita


Huutijärven ammattioppilaitoskiinteistö

Kaupunki ja NCC Suomi Oy allekirjoittivat torstaina 16.1.2020 yhteistoimintasopimuksen, jonka pohjalta kaupunki varaa Huutijärven vanhan ammattikoulun alueen toimijalle suunnittelua varten.

Alueelle on tarkoitus suunnitella ja asemakaavoittaa vähintään 12 800 kerrosneliömetriä asumista, nuorisoasuntoja sekä palvelutalon ja päiväkodin rakennuspaikat.

Syntyneen sopimuksen pohjalta hankkeen suunnittelu voidaan aloittaa heti, mikä mahdollistaa asemakaavaehdotuksen valmistumisen jo kesäkuun loppuun mennessä. Ennen asemakaavan hyväksymistä koko tonttimaasta valmistellaan kauppakirja, jolla NCC tai NCC:n osoittama kumppani ostaa koko tonttimaan rakennuksineen kaupungilta.

Sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa NCC:n aluejohtaja Marko Nikander (vas.) ja Kangasalan kaupungin kehitysjohtaja Patrik Marjamaa.

Vanha Huutijärven ammattikoulu sijaitsee Lahdentien ja Sahalahdentien risteyksessä Huutijärvellä, Kangasalan kaupungin keskustan tuntumassa. Kaupunki osti Huutijärven ammattikoulun vanhat koulurakennukset maanomistuksineen vuonna 2018. Samaan aikaan opetus siirtyi Tredun Kangasalan uudisrakennukseen Roine-kampukselle Pikkolaan.

Kaupunki on etsinyt alueelle sopivaa, idearikasta ja kehityssuuntautunutta uudistajaa.  Alueen hyvä sijainti ja monipuolisten tilojen tarjoamat mahdollisuudet herättivät laajasti kiinnostusta, mutta alueen kehittämiseen aktiivista kiinnostusta osoittaneen NCC Suomi Oy:n kanssa päästiin sopimukseen.

– Yhteinen tahtotila kehittämiselle löytyi nopeasti ja hyvässä yhteisymmärryksessä. Alueesta on tarkoitus luoda vireä ja viihtyisä asuin- ja työympäristö hyvien liikenneyhteyksien varrelle, geodeetti Juha Iivonen kertoo.

 

Lisätiedot:
elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala
p. 044 430 942, sirkku.malviala(at)kangasala.fi