Huutijärven puukoulu


Oppilaiden vanhemmilla on ollut Huutijärven puukoulurakennuksen ilmanlaatuun liittyviä epäilyksiä. Asiaa on käsitelty Kangasalan kaupungin sisäilmatyöryhmässä.
Kaikki oppilaat, joilla on ollut huolta puukoulun sisäilmaan liittyen, ovat käyneet
terveydenhoitajan tarkastuksessa.

Huutijärven puukoulussa osalla oppilaista on esiintynyt päänsärkyoiretta koulupäivän aikana. Muita oireita, jotka voisivat viitata huonolaatuiseen sisäilmaan, oli harvoilla ja nämä oireet ilmenivät ärsytysoireina. Jatkossa päänsärkyoireisia oppilaita syytä tutkia tarkemmin ja huomioida myös muiden kuin sisäympäristötekijöiden merkitystä kyseisessä luokassa havaittuun päänsärkyoireiluun.

Ilmanvaihdon toimivuutta tutkittiin kahdessa opetusluokissa hiilidioksidimittauksin.
Kummankin opetusluokan mittaustulokset täyttivät asumisterveysasetuksen.
Näiden kahden luokan mittaustulokset eivät poikenneet toisistaan. Huutijärven puukoulun ilmanvaihto ei poikkea Kangasalan muiden palvelurakennusten
keskimääräisestä tasosta.

Tämän hetkisillä tiedoilla ei ole aihetta jatkaa sisäilmahaitan selvittämistä teknisillä
tutkimuksilla tai muilla mittauksilla.

Rakennuksessa mahdollisesti esiintyvien sisäilman laatuun liitettyjen oireiden osalta
henkilökunnan tulee olla yhteydessä työterveyshuoltoon ja oppilaiden oireiden osalta
yhteydenotot kouluterveydenhuoltoon.

 

Kangasalan kaupungin sisäilmatyöryhmä
tekninen keskus