Hoivakoti Herttuattaren valvonta-asia


Attendo Oy:n hoivakoti Herttuattaren toiminnassa Kangasalla on havaittu pitkään jatkuneita, vakavia puutteita, jotka eivät ole korjaantuneet Kangasalan kaupungin ohjauksesta ja tehostetuista valvontatoimista huolimatta. Tästä johtuen Kangasalan kaupunki on antanut asian valvottavaksi Aluehallintoviranomaiselle tammikuussa 2019.

Kangasalan kaupunki on tammikuusta 2017 alkaen tehnyt Herttuattareen seitsemän ennalta ilmoittamatonta valvontakäyntiä ja kiinnittänyt huomiota liian vähäiseen hoitohenkilöstön määrään sekä puutteisiin asiakkaiden lääkehoidossa ja hygieniassa. Aluehallintovirasto on yhdessä Tampereen kaupungin kanssa tarkastanut Herttuattaren maaliskuussa 2019.

Attendon edustajien kanssa on pidetty neuvonpito marraskuussa 2018 liittyen sekä Herttuattaressa että Pälkäneen Satumetsän yksikössä havaittuihin puutteisiin. Attendo on toimittanut selvityksen, mihin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi on ryhdytty, mm. lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta apteekissa. Lisäksi Kangasalan kaupungin haavahoitaja on kouluttanut Herttuattaren henkilökuntaa haavahoitoon, ja asiakkaille on kaupungin toimesta hankittu erityispatjoja painehaavaumien ehkäisyyn.

Tammikuussa 2019 Attendo on toimittanut Kangasalan kaupungille lisäselvityksen siitä, mitä toimenpiteitä on tehty henkilöstötilanteen korjaamiseksi. Saadun selvityksen mukaan henkilöstöresurssi olisi helmikuusta 2019 lukien ollut Kangasalan sopimuksen mukainen, 0,6 hoitajaa asukasta kohden.

Edelleen huhtikuussa 2019 Kangasalan kaupunki on pyytänyt Attendolta selvitystä lääkehoidon turvallisesta toteuttamisesta Herttuattaresta. Attendolta saadun selvityksen mukaan yksikössä on ollut riittävä määrä sairaanhoitajia ja lääkehoidon turvallisesta toteuttamisesta on huolehdittu. Kangasalan kaupunki on kuitenkin toukokuussa tehnyt Aluehallintovirastolle epäkohtailmoituksen Herttuattaren tilanteesta, koska tarkastuksella saadun tiedon mukaan hoidon riittävästä laadusta ei ole pystytty varmistumaan.

Kangasalan kaupunki ja Aluehallintovirasto ovat yhdessä toteuttaneet tarkastuskäynnin Herttuattareen 23.7.2019, ja on todettu, että huolimatta Attendon lukuisista selvityksistä, asiakkaiden hoito ei ole vastannut sitä, mitä Kangasalan kaupunki on asiakkailleen ostanut ja millaisesta hoidon laadusta sopimuksella on sovittu. Ennen yhteistä tarkastuskäyntiä Kangasalan kaupunki on tarkastanut yksikön päivittäin ajalla 15.-21.7.2019.

Kangasalan kaupunki on kilpailuttanut vanhusten tehostetun palveluasumisen toukokuussa 2015. Tarjouksessaan Attendo Oy on ilmoittanut sitoutuvansa lukuisiin, ehdottomiin vähimmäisvaatimuksiin, joilla on varmistettu ikäihmisten asumisen hoidon laatua. Attendo on lisäksi ilmoittanut tarjoavansa yksikössä 53 paikkaa tehostettua, ympärivuorokautista palveluasumista. Valvira on myöntänyt Attendon Herttuattarelle luvan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen tehostettuun palveluasumiseen 53:lle paikalle. Lupahakemuksessaan Attendo on eritellyt Herttuattaren asiakaskohderyhmiksi vanhukset (25 asiakaspaikkaa) ja muut vammaiset (28 asiakaspaikkaa). Lupahakemus ei ole vastannut Attendon tarjousta tuotettavasta palvelusta. Tämä on aiheuttanut sekaannuksen, ja Kangasalan kaupunki selvittää asiaa Attendon kanssa.

Kangasalan kaupunki edellyttää, että Attendo korjaa havaitut puutteet välittömästi ja että ikäihmisten asumispalvelut Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen asiakkaille tuotetaan laadullisesti kilpailutuksessa edellytetyllä ja sopimuksessa sovitulla tavalla.