Hoito- ja koekalastuksia Kangasalan Kirkkojärvellä


Pirkanmaalla aloitetaan Helmi-elinympäristöohjelmaan kuuluva arvokkaiden lintuvesien kunnostus.

Kuvassa Kangasalan Kirkkojärvi © Maria Yli-Renko

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-elinympäristöohjelman tarkoituksena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta. Se on keskeinen keino pysäyttää luonnon köyhtyminen. Helmi-ohjelmassa tartutaan suoraan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen.

Kunnostussuunnittelun tueksi kalaston rakennetta selvitetään tänä syksynä Valkeakoskella, Kangasalan Kirkkojärvellä ja Pälkäneellä sijaitsevalla Tykölänjärvellä.

– Kalaston rakenteen selvittäminen koekalastuksilla antaa tietoa mahdollisten hoitokalastusten tarpeellisuudesta, kertoo lintuvesikoordinaattori Maria Yli-Renko Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskukset muodostavat yhdessä yhden Suomen viidestä ns. lintuvesien kunnostuksen koordinaatioalueesta, ja Yli-Renko koordinoi lintuvesien kunnostustoimia tällä alueella.

Hoitokalastusta lintuvesien hoitokeinona on pilotoitu Kangasalan Kirkkojärvellä Kirkkojärvi-työryhmän aktivoimana vuosina 2017–2019, jolloin toteutettiin Suomen ensimmäinen monitavoitteinen ravintoketjukunnostus. Hoitokalastuksen tarkoituksena oli edistää yhtäaikaisesti veden hyvän laadun ja luonnonsuojelun tavoitteita.

– Kirkkojärvi on erityisesti tärkeä muuttavien vesilintujen levähdyspaikka, sanoo Maria Yli-Renko ja jatkaa:

– Kirkkojärven vesilintujen väheneminen 2000-luvulla liittyy reheville järville tyypilliseen särkikalabiomassan kasvuun.

Ravintoketjukunnostuksella saadaan vähennettyä lintujen ravintokilpailua kalojen kanssa. Helmi-ohjelman puitteissa Kangasalan Kirkkojärven hoitokalastuksia jatketaan vuonna 2020 Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta. Viime vuosilta saadun kokemuksen mukaisesti Kirkkojärvellä suoritetaan elokuun alkupuoliskolla intensiivinen, noin viikon kestävä nuottaus, jolloin järvestä poistetaan mahdollisimman paljon särkikalaa.

– Tämän lisäksi syksymmälle suunnitellaan ojapyyntejä, koska kalojen parveutumista ojiin on havaittu aiempina vuosina, kertoo Yli-Renko.

Pirkanmaan ELY-keskus teettää tänä vuonna Natura 2000-verkostoon kuuluvilla lintuvesillä myös linnustoselvityksiä tulevien hoito- ja kunnostustöiden suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi.

– Pesimälinnustoa kartoitetaan Kangasalan Tervaniemenlahdella, Valkeakosken Ritvalan Vähäjärvellä, Hämeenkyrön Sarkkilanjärvellä, Pälkäneen Kukkolanjärvellä, Ylöjärven Alhonlahdella, Tampereen Nuorajärvellä, Sastamalan Hanhijärvi-Keskinen-Tapiolanjärvellä ja Ylöjärven Hirvijärvellä, kertoo ylitarkastaja Marja-Liisa Pitkänen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

– Lisäksi Sarkkilanjärvellä, Nuorajärvellä ja Keskistenjärvellä tehdään levähtäjälinnustoselvitys, jatkaa Pitkänen.

Lintuvesikohteiden kunnostustoimet voivat hoitokalastusten lisäksi olla esimerkiksi niittoja, raivauksia, pesimäsaarekkeiden tekoa linnuille ja pienpetojen pyyntiä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo
Logo: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lue lisää Helmi-elinympäristöohjelmasta täältä.

Lisätietoja: Lintuvesikoordinaattori Maria Yli-Renko, puh. 0295 023 020, maria.yli-renko@ely-keskus.fi