EU-toimiston uutiskirje, kesäkuu 2018


Kevättervehdys Brysselistä!

Toukokuu alkoi vauhdikkaasti, kun Euroopan komissio julkaisi 2.5. ehdotuksensa monivuotiseksi rahoituskehykseksi (MFF) EU-ohjelmakaudelle 2021-2027. Kuten alla kerrommekin, talousarvioesitys kasvattaisi tutkimus- ja innovaatiorahoitusta, panostaisi puolustukseen, rajavalvontaan ja muuttoliikkeen hallintaan sekä leikkaisi hienoisesti koheesiosta ja maatalouden tuista.  Vaikka voidaankin kysyä onko ehdotus tarpeeksi kunnianhimoinen – ottaen huomioon EU:n tavoitteet ja haasteet – esitys on aiheuttanut jo paljon keskustelua puolesta ja vastaan. Ehdotus menee seuraavaksi jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin käsittelyyn yhdessä sektoripolitiikan ohjelmaehdotusten kanssa.

Seuraavaksi komissio julkaisee siis sektorikohtaiset ohjelmaehdotukset vuosille 2021-2027. Esim. seuraavat päivämäärät kannattaa pistää korvan taakse: koheesiopolitiikka (EAKR) 29.5.; Verkkojen Eurooppa 6.6.; Horizon Europe (FP9) 7.6. Kesäkuun puolivälissä meillä on siis jo huomattavasti selkeämpi kuva mitä Euroopan komissio ehdottaa rahoitettavan seuraavalla ohjelmakaudella.Odotamme mielenkiinnolla!

Alla kerromme myös miten pirkanmaalaiset toimijat ovat menestyneet viimeisimmissä Horisontti2020 -hauissa. Tarkastelujaksolla 3.10.2017-6.3.2018 Pirkanmaalle tuli 1,4, M € kolmelle toimijalle viiteen hankkeeseen. Kaiken kaikkiaan Pirkanmaa saa H2020-rahoitusta toiseksi eniten Uudenmaan jälkeen ja TTY on Suomen neljänneksi eniten rahoitusta saanut organisaatio. Koko Pirkanmaan rahoitussaanto tällä ohjelmakaudella on n. 44,5 M € (Uusimaa n. 442 M €). Alla uutiskirjeessämme löydätte kaikki päivitykset tämänhetkisestä tilanteesta.

Yksi oleellinen tehtävämme EU-toimistossa – rahoituksen ja edunvalvonnan lisäksi – on alueemme toimijoiden EU-osaamisen kehittäminen. Tässä yhteydessä järjestämme mm. asiantuntijavierailuja relevanteille ryhmille. Kuten viime uutiskirjeessä jo kerroimme, meillä oli huhtikuussa ilo ja kunnia vastaanottaa Kangasalan kaupunginhallituksen delegaatio ja haluammekin nyt vielä kiittää kaikkia osallistujia aktiivisesta otteesta ja rakentavista kysymyksistä ja keskusteluista. Kiitos Heikki, Hanna, Raimo, Mika, Merja, Jorma, Stiina, Marko, Anne-Mari, Jarmo, Irene ja Oskari!

Aloitimme viime uutiskirjeessä uuden osion, jossa esittelemme pirkanmaalaisia EU-rahoitteisia hankkeita. Tällä kertaa vuorossa on Tampereen kaupungin Horisontti2020-rahoitteinen SPICE -hanke, joka keskittyy innovatiivisiin julkisiin hankintoihin kestävän älyliikenteen kehityksessä.

Antoisia lukuhetkiä uutiskirjeemme parissa!

Grow.Smart.Together.
Hannele, Petra ja Saara