Erikoissairaanhoidon palvelusetelit saavat kiitosta


Asiakkaat, kunnat ja palveluntuottajat kokevat erikoissairaanhoidon palvelusetelin hyvänä ratkaisuna. Sekä terveyskeskuslääkärit että asiakkaat kokevat tärkeimpänä hyötynä nopeamman pääsyn erikoissairaanhoidon palveluihin.

Tampereen kehyskunnat teettivät vuosina 2018-2019 selvityksen asiakkaiden ja lääkäreiden kokemuksista palvelusetelin käytöstä erikoislääkäreiden vastaanottopalveluissa. Selvityksen toteutti KPMG Oy Ab.

Asiakkaat ovat selvityksen mukaan erityisen tyytyväisiä mm. palvelusetelituottajan ajanvaraukseen, saatuun kohteluun, hoidon hyödyllisyyteen ja siihen, että palvelusetelituottajalta saadut ohjeet ovat selkeitä. Myös palvelusetelituottajat itse ovat tyytyväisiä palveluseteliin ja toivovat sen jatkuvan.
 
Palveluseteli on kustannustehokas tapa järjestää erikoissairaanhoidon palveluita

– Kokemuksemme perusteella palveluseteli on ollut hyödyllinen tapa hankkia ja järjestää osaa erikoissairaanhoidon palveluista. Palveluiden käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä, potilaan hoitokokonaisuus on pysynyt hyvin lähettäneen terveyskeskuslääkärin ja omalääkärin hallinnassa ja kuntien kannalta toiminta on ollut kustannustehokasta, toteaa kehyskuntien tilaajarengasta edustava, Ylöjärven kaupungin johtava ylilääkäri Mauri Jokinen.

Hyvällä yhteistyöllä keveyttä, nopeutta ja avoimuutta palveluketjuun

Asiakkuusjohtaja Toni Siiskonen Terveystalosta näkee suurena hyötynä sekä tilaajan että palveluntuottajien kannalta hankintaprosessin keveyden verrattuna perinteisiin hankintoihin sekä yhteisen ja avoimen keskustelun tilaajien ja palveluntuottajien välillä. – Yhdessä suunnittelemalla palveluista saadaan hankinnan lopputuloksena varmemmin haluttu vaikuttavuus.

Mehiläisen yksikönjohtaja Juuso Rajala toteaa, että palveluseteli on tuonut mukana oleville kuntalaisille laatua ja nopeutta erikoissairaanhoidon palveluihin: voittajia ovat tilaaja, tuottaja ja ennen kaikkea kuntalainen.

Pihlajalinnan asiakkuuspäällikkö Satu Ruokolan mukaan palvelusetelien lisäämä valinnanvapaus on haastanut positiivisella tavalla palveluntuottajat ja ammatinharjoittajalääkärit mukaan kustannusvaikuttavien palvelujen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. – Monituottajamallissa asiakaskokemuksella ja palvelun laadulla on merkittävä rooli, kun asiakas voi aidosti valita palveluntuottajan. Sähköisten rajapintojen, viestinvälityksen ja kokonaisten hoitopolkujen jatkokehitys toisi jo nyt hyväksi havaittuun toimintamalliin lisätehokkuutta.

Selvityksessä vastuullisena asiantuntijana toiminut Juha Sutelainen KPMG:ltä toteaa, että palveluseteli on jo monessa kunnassa vakiintunut palvelujen järjestämismuoto, ja sen käyttöä voitaisiin tarvittaessa laajentaa moninkertaiseksi nykyisestä. Palvelutuotannon monipuolistaminen palvelusetelin avulla on hyvin valmisteltuna suhteellisen helposti toteutettavissa.

Selvityksessä mukana useita kuntia ja palveluntuottajia

Palveluseteliselvityksessä olivat mukana Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alue, Lempäälä, Nokia, Pirkkalan ja Vesilahden yhteistoiminta-alue sekä Ylöjärvi. Näillä kunnilla on ollut jo vuodesta 2011 lähtien käytössään palveluseteli erikoislääkärin vastaanottopalveluihin. Vuodesta 2015 alkaen hankittavien vastaanottopalveluiden määrä kasvoi ja palvelut laajenivat polikliinisiin toimenpiteisiin ja tutkimuksiin sekä päiväkirurgisiin leikkauksiin.

Kartoittaakseen asiakkaiden sekä lähettävien ja vastaanottavien lääkäreiden kokemuksia palvelusetelin käytöstä kehyskunnat teettivät selvityksen yhdessä palveluntuottajien (Mehiläinen, Pihlajalinna ja Terveystalo) kanssa. Asiakkaiden kokemuksia kartoitettiin paperilomakkeen avulla, lähettävien lääkäreiden kokemuksia haastatteluilla ja vastaanottavien lääkäreiden kokemuksia sähköisellä kyselyllä.


Lisätietoja:
Mauri Jokinen, johtava ylilääkäri, Ylöjärven kaupunki, p. 040 133 4808, etunimi.sukuni@ylojarvi.fi
Juha Sutelainen, selvityksen vastuullinen asiantuntija, KPMG, p. 040 554 1906, etunimi.sukunimi@kpmg.fi