Avoin nettikysely Kangasalan kaupungin kehittämisestä


Kangasalan kaupungin visiona on olla hyvinvoiva ja kehittyvä kesäpäivän kulttuurikaupunki. Monipuolisten palveluiden saatavuudella, ilmapiirin viihtyisyydellä ja elämänlaadulla on suuri merkitys asukkaiden hyvälle ja sujuvalle arjelle. Teemme töitä sen eteen, että kaupungin elinvoimaa, palveluita ja viihtyisyyttä kehitetään jatkuvasti asukas- ja yrityslähtöisesti. Kangasalla tulee olla vetovoiman lisäksi sekä pito- että lumovoimaa kaiken ikäisille.

Kangasalan kaupungin kaupunkikehitystiimi on avannut nettikyselyn saadakseen ajantasaista kokemustietoa kaupungin nykytilasta ja kehittämistoiveista. Kyselyn vastauksista saadaan erityisesti arvokasta tietoa siitä, mitä kehitystarpeita Kangasalla koetaan tällä hetkellä olevan ja missä on erityisesti onnistuttu. Kyselyn vastauksia käytetään kaupunkikehittämisen tukena.

Tuloksia tullaan raportoimaan yleispiirteisellä tasolla kaupungin verkkosivujen Osallistu ja vaikuta -osiossa. Sieltä löytyy myös kuvake, jota klikkaamalla pääsee kyselyyn. Suoraan kyselyyn pääsee tästä linkistä.

Kysely on auki 24.8. – 13.9.2020

Lisätietoja:
Sirkku Malviala, elinympäristöjohtaja
p. 044 430 9421, sirkku.malviala(at)kangasala.fi