Anna palautetta Seuturatikan tarkentuneista suunnitelmista


Nyt kannattaa tutustua Tampereen raitiotien laajentamisen tarkennettuihin suunnitelmiin ja vaikutusarviointeihin, joita suunnittelijat esittelevät Seuturatikan nettisivujen videolla. Karttakyselyssä voi antaa paikannettua palautetta suunnitelmista ja linjausvaihtoehtokyselyssä kertoa näkemyksensä linjausvaihtoehtojen paremmuudesta. Seuturatikan eli Tampereen raitiotien seudullisessa yleissuunnittelussa tarkastellaan raitiotien laajentamista Tampereella ja Tampereelta Pirkkalan, Kangasalan Lamminrahkan ja Saarenmaan sekä Ylöjärven suuntiin.

Raitiotien laajentamisen vaihtoehtoisia suunnitelmia on nyt tarkennettu aiemmin saadun palautteen pohjalta kaikilla neljällä ratasuunnalla. Raitiotien linja jatkuisi Taysilta joko Teiskontietä tai Tenniskadun kautta Linnainmaalle, josta Piettasenkadun tai Mäentakusenkadun kautta Lamminrahkaan. Hervannasta jatkettaisiin Saarenmaalle joko Kauhakorvenkatua tai tulevaa Kehätietä mukailevaa linjausta. Sorin aukiolta raitiotie jatkuisi Hatanpään valtatietä Rantaperkiöön, josta Nuolialantien, Messukeskuksen tai Ilmailunkadun kautta Partolaan. Partolasta ratikka kulkisi Naistenmatkantietä Pirkkalan keskustaan joko Suupalle tai terveyskeskuksen luo tai jatkettaisiin Naistenmatkantietä Turriin. Lielahdesta raitiotie jatkuisi joko Ryydynpohjan ja Teivon kautta tai Tuorvesuonkatua. Teivon jälkeen raitiotie jatkuisi Mikkolantietä tai Kantatietä Soppeenmäkeen, josta linjaus päättyisi Asemalle tai Leijapuistoon.

Vuodenvaihteessa avoinna olleen pysäkkikyselyn sekä tammi-helmikuussa pidettyjen sidosryhmätyöpajojen perusteella linjausvaihtoehtoja on tarkennettu, niitä on tullut lisää ja pysäkkien paikkoja on tarkistettu. Esiteltävät suunnitelmat ovat yhä työn alla olevia luonnoksia, joita kehitetään edelleen nyt saatavan palautteen pohjalta.

Kun yleisötilaisuuksia ei nyt voi järjestää, niin suunnittelijat esittelevät linjausvaihtoehtoja videolla ja kysymyksiä voi jättää nettisivuilla 10.5.2020 asti. Kahden ensimmäisen päivän (27.-28.4.) kysymyksiin annetaan kootusti vastaukset viimeistään 4.5.2020. Kysymysosio sulkeutuu 10.5.2020, johon mennessä jätettyihin kysymyksiin vastataan kootusti viimeistään 15.5.2020. Seuturatikka.fi -nettisivuilta löytyy myös arvioinnit suunnitelmien vaikutuksista.

Kyselyt

Suunnitelmiin voi tutustua karttakyselyssä joko kartta- tai ilmakuvapohjalla. Niistä voi antaa vapaamuotoista paikannettua palautetta karttakyselyssä, jossa vastaaja voi ensin valita, minkä ratasuuntien kysymyksiin haluaa vastata.

Myös linjausvaihtoehtokyselyssä vastaaja voi ensin valita, minkä ratasuuntien kysymyksiin haluaa vastata, ja kertoa sitten mielipiteensä siitä, mikä on paras linjausvaihtoehto. Vaihtoehdoista on esitetty karttakuvan lisäksi keskeisimmät vaikutukset. Lisäksi kysytään vastaajan näkemystä eri ratasuuntien osien tarpeellisuudesta.

Molemmat kaikille avoimet kyselyt ovat avoinna 10.5.2020 asti. Myös sidosryhmiltä on pyydetty lausunnot suunnitelmista.

Jatkoaikataulu

Suunnitelmista ja vaikutusarvioinneista saatujen palautteiden sekä lausuntojen perusteella suunnitelmia kehitetään eteenpäin. Seuturatikan tilaajakuntien, Tampereen, Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven, on tavoite päättää loka-marraskuussa 2020 yhdestä raitiotielinjauksen varauksesta kullekin ratahaaralle. Yleissuunnitelma ei tähtää tarkasteltujen raitiotieratojen välittömään toteuttamiseen.

Linkki Seuturatikan nettisivuille www.Seuturatikka.fi

Suora linkki karttakyselyyn https://app.maptionnaire.com/fi/8459/

Suora linkki linjausvaihtoehtokyselyyn https://link.webropolsurveys.com/S/6767B10368242D12