Aluehallintoviraston valvonta Herttuattaressa päättyy


Kangasalan vanhuspalveluiden ja palvelutuottajan yhteistyöllä Attendo Herttuattaren asumispalveluiden laatu on saatu tasolle, jota Kangasalan kaupunki edellyttää ikäihmisten asumispalveluilta.

Kangasalan kaupunki on yhdessä aluehallintoviraston kanssa tehnyt ennalta ilmoittamattoman valvontakäynnin Attendo Herttuattareen 20.8.2020. Käynnillä on havaittu, että asiakas- ja potilasturvallisuus sekä hoidon ja hoivan laatu yksikössä toteutuvat asianmukaisesti. Toimiluvan mukainen henkilöstömitoitus, 0,66, riittää vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, hoidon laatu täyttää hyvän hoidon vaatimukset ja lääkehoitoa toteutetaan turvallisesti. Asiakkaille tarjotaan mahdollisuuksia ulkoiluun ja viriketoimintaan.

Viimeisimmän tarkastuskäynnin havaintojen perusteella aluehallintoviraston valvonta Herttuattaressa päättyy. Keskeisessä roolissa asumispalveluiden laadun varmistamiseksi ovat yksiköiden omavalvonta ja toimijoiden sitoutuminen Kangasalan kaupungin laatuvaatimuksiin. Kangasalan kaupunki jatkaa yksityisten sosiaalihuollon toimintayksiköiden valvontaa Herttuattaressa ja muissakin alueella sijaitsevissa yksiköissä valvontasuunnitelman mukaisesti.

Lisätiedot:

Kangasalan kaupunki
Elina Rissa, vanhustyön johtaja
Puh. 050 520 7363, elina.rissa(at)kangasala.fi