Aakkulantien pyörätien ja jalkakäytävän rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt


Aakkulantien pyörätien ja jalkakäytävän rakentaminen välillä Pikonkankaantien - Kaarina Maununtyttären tie aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä maanantaista 3.8.2020 alkaen. 

Aakkulantietä pitkin pääsee kulkemaan poikkeusjärjestelyin koko työmaan ajan.

Pikonkankaantien liittymä Aakkulantielle suljetaan väliaikaisesti maanantaina 3. elokuuta kello 7. Alueen ajoneuvoliikenne (Pikonkankaantie, Kuokkatie, Hankotie, Haravatie) on ohjattu kulkemaan Suutarintien ja Sirppitien kautta. Kiertoreitti merkitään maastoon keltaisilla nuolilla. Jalankulkijat ja pyöräilijät pääsevät kulkemaan alueelle Aakkulantien ja Kuokkatien välillä olevaa nykyistä murskepintaista kevyen liikenteen väylää pitkin.

Rakennusurakan pääurakoitsijana toimii Turtolan Kaivin Oy ja rakennuttajakonsulttina Ramboll Finland Oy. Urakan rakennustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan elokuun alkupuolella.

Katso liikennejärjestelysuunnitelma PDF muodossa täältä.

Lisätiedot

Urakoitsija: Juha Mikkonen, Turtolan Kaivin Oy, 040 837 7242

Valvoja: Esa Lumppio, Ramboll Finland Oy, 0400 584 490

Tilaaja: Jari Keivaara Kangasalan kaupunki, 050 307 1373