Aakkulantien pyörätien ja jalkakäytävän rakentaminen alkaa


Kuvassa havainnekuva Aakkulantien korjattavasta osuudesta

Kangasalan kaupunki käynnistää Aakkulantien erotellun pyörätien ja jalkakäytävän rakentamisen. Hankkeen aikana kapeaa ja huonokuntoista yhdistettyä jalkakäytävää ja pyörätietä parannetaan erottamalla kulkumuodot omille kaistoilleen. Jalkakäytävä ja pyörätie levennetään nykyisestä 2,5 metrin levyisestä väylästä 4,5 metrin levyiseksi. Parannettavan osuuden pituus on n. 1,4 km. Samalla parannetaan katuliittymiä Aakkulantiellä. Hanke koskee kokonaisuudessaan väliä Mallitie – Kaarina Maununtyttären tie. Hanke jakaantuu kahdelle vuodelle ja tänä vuonna parannetaan Kaarina Maununtyttären tie – Pikonkankaantie välinen osuus.

Työ aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä Aakkulantiellä erityisesti jalankululle ja pyöräilylle. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen.

Rakennusurakan pääurakoitsijana toimii Turtolan Kaivin Oy ja rakennuttajakonsulttina Ramboll Finland Oy. Urakan rakennustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan vuonna 2021.

Kangasalan Kaupunki sai hankkeelle Liikenne- ja viestintävirasto Traficom:n myöntämää investointitukea kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen 339 000 €.

Lisätiedot

Urakoitsija: Juha Mikkonen, Turtolan Kaivin Oy, 040 837 7242

Valvoja: Esa Lumppio, Ramboll Finland Oy, 0400 584 490

Tilaaja: Lassi Aho, Kangasalan kaupunki, 050 550 9071