Aakkulantien pyörätien ja jalkakäytävän rakentaminen alkaa viikolla 19


Aakkulantien erotellun pyörätien ja jalkakäytävän rakentaminen jatkuu. Hankkeen aikana kapeaa ja huonokuntoista yhdistettyä jalkakäytävää ja pyörätietä parannetaan erottamalla kulkumuodot omille kaistoilleen. Jalkakäytävä ja pyörätie levennetään nykyisestä 2,5 metrin levyisestä väylästä 4,5 metrin erotelluksi väyläksi. Samalla parannetaan Aakkulantien pohjoispuoliset Suutarintien, Puutarhurintien, Harventajantien ja Kasvitarhantien liittymät. Hanke koskee kokonaisuudessaan väliä Mallitie – Kaarina Maununtyttären tie. Tänä vuonna parannettava osuus sijaitsee välillä Pikonkankaantie – Mallitie ja on pituudeltaan n. 1,1 km.

Työ aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä Aakkulantiellä erityisesti jalankululle ja pyöräilylle. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen.

Rakennusurakan pääurakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy ja rakennuttajakonsulttina Ramboll Finland Oy.

Hankkeen rakennustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan syksyllä 2021.

Kaupunki sai hankkeelle Liikenne- ja viestintävirasto Traficom:n myöntämää investointitukea kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen 339 000 €.

Lisätiedot

Urakoitsija: Joonas Kilpinen, Ylöjärven Kiviset Oy, 044 559 0122

Valvoja: Esa Lumppio, Ramboll Finland Oy, 0400 584 490

Tilaaja:  Lassi Aho, Kangasalan kaupunki, 050 550 9071