Aakkulantien pyörätien ja jalkakäytävän parantaminen sai valtion investointitukea


Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Kangasalan kaupungille investointitukea kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Kaikkiaan tukea myönnettiin yhteensä 12 hankkeelle 3,5 miljoonaa euroa. Rahoitus on osa liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaistun Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta.

”On hienoa, että kävelyyn ja pyöräilyyn panostetaan entistä enemmän. Tavoitteena on, että pyöräilyä ja kävelyä kehitettäisiin kaikissa kunnissa ja kaupungeissa paikkakunnan erityispiirteet huomioiden ja pyrimme osaltamme Traficomissa tukemaan tätä”, sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki Traficomista.

Tänä vuonna kriteerit täyttivät parhaiten Joensuun, Jyväskylän, Kangasalan, Kempeleen, Kuopion, Lappeenrannan, Limingan, Mikkelin, Oulun, Sipoon, Tampereen ja Vihdin hankkeet. Valittuja hankkeita yhdistää kävelyn ja pyöräilyn sujuvoittaminen ja turvallisuuden kohentaminen. Laadukas kävelyn ja pyöräilyn ympäristö on sekä esteetön, turvallinen että viihtyisä, mihin valinnoissa onkin kiinnitetty huomiota.

Kangasala sai tukea 339 000 € Aakkulantien nykyisen huonokuntoisen ja kapean yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien parantamiseksi kaupungin pyöräilyn pääreitiksi. Hankkeessa parannetaan Aakkulantietä välillä Mallitie ja Kaarina Maununtyttären tie. Jalkakäytävä ja pyörätie levennetään nykyisestä yhdistetystä 2,5 metrin levyisestä väylästä 4,5 metrin erotelluksi väyläksi, jossa jalankulku ja pyöräily on eroteltu omille kaistoilleen. Parannettavan osuuden pituus on n. 1,4 km. Hankkeen suunnittelu on parhaillaan käynnissä ja rakentaminen aloitetaan myöhemmin tänä vuonna ja se valmistuu vuoden 2021 aikana.

Aakkulantie on määritelty osaksi kaupungin jalankulun ja pyöräilyn pääreitistöä, joka yhdistää nykyiset pyöräilyn seudulliset pääreitit Kangasalantieltä sekä Ranta-Koivistosta Finnentielle tulevan reitin. Samalla luodaan sujuva reitti lännestä päin tultaessa kohti Pikkolan Roineen kampusaluetta ja Kangasalan keskustaa. Nykyisen huonokuntoisen sekä kapean jalkakäytävän ja pyörätien korjaaminen parantaa nauhataajaman pyöräilyolosuhteita huomattavasti, ja samalla Aakkulantien kautta pyöräilyn sekä jalankulun turvallisuus ja sujuvuus paranevat merkittävästi. Aakkulantien pyörätien ja jalkakäytävän parantamisen myötä Aakkulantien kautta muodostuu viihtyisä ja sujuva väylä, joka palvelee sekä arkiliikuntaa että työmatkaliikuntaa. Hanke on jatkoa Finnentien sekä Kaarina Maununtyttären tien parannushankkeille, joiden yhteydessä toteutettiin eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie.

Lisätiedot:
Liikenneinsinööri Jutta-Leea Ylönen, jutta-leea.ylonen(at)kangasala.fi, 040 133 6764
Suunnitteluinsinööri Sakari Filpus, sakari.filpus(at)kangasala.fi, 044 481 3010