Perheesi parhaaksi – toimintamalli

Perheesi parhaaksi -toimintamallissa tarjotaan apua erilaisiin arjen tilanteisiin: kasvatuspulmiin, jaksamisen ja vanhemmuuden tukemiseen tai elämän muutostilanteisiin ja kriiseihin.

Toiminnan perusajatuksena on:

  • Tarjota varhaista tukea perheille
  • Edistää ja turvata lapsen hyvinvointia
  • Ennaltaehkäistä isompien pulmien syntymistä
  • Lisätä avointa keskustelua

Perheen tilanteen niin vaatiessa kootaan yhteen perheen tarpeiden mukaisia toimijoita, jotka tekevät yhteistyötä perheen kanssa tilanteen helpottamiseksi. Yhteistyö lähtee perheen omasta aloitteesta tai perheen kanssa työskentelevän tahon ehdotuksesta. Toiminta on avointa, asiakaslähtöistä, voimavarakeskeistä ja perheen yksityisyyttä kunnioittavaa. Perheesi parhaaksi -toimintamallissa tehdään eri toimijoiden välistä yhteistä työtä perheen arjen sujuvoittamiseksi.

Perheesi parhaaksi -toimintamalli on käytössä:

  • Varhaiskasvatuksessa
  • Suun terveyspalveluissa
  • Äitiys- ja lastenneuvolassa
  • Perhetyössä
  • Lisäksi mukaan voidaan pyytää perheen toivoma yhteistyötaho