Perheesi parhaaksi – toimintamalli

Perheesi parhaaksi -toimintamalli tarjoaa lapsiperheille apua erilaisiin arjen pulmatilanteisiin, kasvatuspulmiin, jaksamisen ja vanhemmuuden tukemiseen tai elämän kriisitilanteisiin. Toiminnan perusajatuksena on ottaa arjen sujumiseen liittyvät asiat puheeksi ajoissa ja tarjota varhaista tukea silloin, kun huoli herää, sekä tehdä asiakaslähtöistä ja verkostomaista yhteistä työtä perheen parhaaksi.

Perheesi parhaaksi -toimintamallissa tehdään eri toimijoiden välistä yhteistä työtä perheen arjen sujuvoittamiseksi. Perheen tilanteen niin vaatiessa kootaan perheen tarpeiden ja toiveiden mukaisista toimijoista ryhmä, joka tekee yhteistyötä perheen kanssa tilanteen helpottamiseksi. Ryhmän kokoaminen lähtee perheen omasta aloitteesta tai perheen kanssa työskentelevän tahon ehdotuksesta. Perheen ja sen läheisten lisäksi ryhmään voi kuulua työntekijöitä esimerkiksi varhaiskasvatuksesta, terveyspalveluista, perhetyöstä, mielenterveys- ja päihdepalveluista, järjestöistä ja seurakunnista. Toiminta on avointa, asiakaslähtöistä, voimavarakeskeistä ja perheen yksityisyyttä kunnioittavaa. Toimintatapa on ratkaisukeskeinen, keskusteleva ja yhteisiä sopimuksia laativa.