Koulutapaturmat

Kouluterveydenhoitaja antaa tarvittaessa ensiapua koulutapaturmaan. Tarvittaessa oppilas ohjataan jatkohoitoon terveyskeskukseen. Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on tukea ja seurata koulun riittävää ensiapuvalmiutta ja –osaamista koululla. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Mikäli oppilas joutuu koulutapaturmaan koulupäivän aikana…