Koulun opiskeluhuolto

Kangasalla opiskeluhuollon toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jonka muodostavat Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ohjausryhmän asiantuntijat. Ohjausryhmä vastaa yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta, arvioinnista ja seurannasta. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa ja asettaa vuosittaiset kehittämiskohteet palautteen perusteella kaupungin opiskeluhuollon toiminnalle. Opiskeluhuollon toimintaa ohjaa lisäksi…

Koulupsykologit

Koulupsykologit työskentelevät kouluilla osana yksilökohtaista oppilashuoltoa ja tarjoavat oppilaille opiskelijahuollon palveluja. Lisäksi koulupsykologit työskentelevät kouluilla osana yhteisöllistä opiskeluhuoltoa, jonka tavoitteena on tukea hyvinvoivaa kouluympäristöä ongelmien ennaltaehkäisemisen näkökulmasta. Opiskeluhuolto on toimintaa, jolla voidaan tukea yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia, edistää mielenterveyttä ja…

Koulukuraattorit

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattorin työn tavoitteena on oppilaan/opiskelijan hyvinvoinnin, myönteisen kehityksen ja vanhempien kasvatustyön tukeminen sekä koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa auttaminen. Käytännössä kuraattorin työ on yksilökeskusteluja oppilaan/opiskelijan kanssa, tapaamisia ja yhteydenpitoa perheen ja yhteistyötahojen kanssa, tarvittaessa ohjausta muiden palvelujen piiriin…

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon keskeisimmät tehtävät:   Oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, mukaan lukien kansallisen rokotusohjelman toteuttaminen Vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen Oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen Pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden…

Koulutapaturmat

Kouluterveydenhoitaja antaa tarvittaessa ensiapua koulutapaturmaan. Tarvittaessa oppilas ohjataan jatkohoitoon terveyskeskukseen. Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on tukea ja seurata koulun riittävää ensiapuvalmiutta ja –osaamista koululla. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Mikäli oppilas joutuu koulutapaturmaan koulupäivän aikana…