Koulun opiskeluhuolto

Kangasalla opiskeluhuollon toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jonka muodostavat Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ohjausryhmän asiantuntijat. Ohjausryhmä vastaa yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta, arvioinnista ja seurannasta. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa ja asettaa vuosittaiset kehittämiskohteet palautteen perusteella kaupungin opiskeluhuollon toiminnalle. Opiskeluhuollon toimintaa ohjaa lisäksi…