Asiakasmaksulain muutokset pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen perhehoito ja laitoshoito 1.7.2021


Asiakasmaksulaki uudistuu 1.7.2021 lähtien

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia (734/1992) on uudistettu. Asiakasmaksulain uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, kohtuullistaa maksuja ja laajentaa palvelujen maksuttomuutta.

Kangasalan sosiaali – ja terveyslautakunta on kokouksessaan 25.5.2021 hyväksynyt uudet voimaan tulevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, jonka jälkeen teemme asiakkaille uudet palvelu- ja maksupäätökset 1.7.2021 lukien.

Asukkaiden asioidenhoitajat tulevat saamaan tarkemman tiedotteen ja uuden tulotietolomakkeen kesäkuun aikana.

Asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövara, joka on tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa vähintään 164 euroa kuukaudessa sekä laitoshoidossa vähintään 110 euroa kuukaudessa.

 

Vähennykset maksua määrättäessä:

  • edunvalvojan palkkion perusmaksu
  • edunvalvontavaltuutetun palkkio
  • omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden kuukauden ajalta palveluun siirryttäessä
  • vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta palveluun siirryttäessä
  • asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta palveluun siirryttäessä
  • terveydenhuollon ammattihenkilön määräämistä sairausvakuutuslain nojalla korvattavista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista aiheutuneet kustannukset, kuitenkin enintään sairausvakuutuslain lääkekulujen vuosiomavastuun suuruisena. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa toimittaman selvityksen perusteella.

 

Asiakasmaksulain uudistuksesta voitte lukea oheisesta linkistä

Kuntainfo: Asiakasmaksulakiin muutoksia 1.7.2021 alkaen – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

tulosta tiedote tästä