Björkqvist-rahaston apurahat ja stipendit

Björkqvist-rahastosta myönnetään apurahoja Kangasalan peruskoulusta tai toisen asteen oppilaitoksesta päättötodistuksen saaneiden hakijoiden tieteelliseen tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan. Stipendi voidaan myöntää korkea-asteen opiskelusta aiheutuvaan erityistarpeeseen. Apuraha voidaan myöntää myös hakijalle, jolla ei ole Kangasalan peruskoulusta tai toisen asteen oppilaitoksesta saatua päättötodistusta, mutta jonka tieteellinen tai taiteellinen työ edistää kaupungin henkistä tai aineellista kulttuuria.

Oikealta palkista löydät tarkemmat hakuohjeet sekä jakokriteerit. Vasemmalta näet myönnetyt apurahat ja stipendit vuodelta 2021.

 

Hakeminen

Kangasalan kaupungin Björkqvist-rahaston apurahat ja stipendit ovat haettavissa vuosittain loka-marraskuussa.

Vuoden 2022 apurahojen ja opiskelustipendien päätökset tehdään ja tiedotetaan hakijoille tammikuussa. Tieto on julkinen 5.2.2022 pidettävän jakotilaisuuden jälkeen.

 

 

Käyttöselvitys

Apurahojen ja stipendien käytöstä on annettava stipendilautakunnalle selvitys viimeistään vuoden kuluttua apurahan tai stipendin saamisesta. Selvitys kuitenkin suositellaan lähetettäväksi saman vuoden loppuun mennessä, jolloin avustus tai stipendi on saatu.

Selvitys ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella:

Björkqvist-rahastosta myönnetyn apurahan tai stipendin käyttöselvitys (suomiviestit.fi)