Veden laatu

Talousveden laatua seurataan vedenottamoilta lähtevän veden käyttötarkkailuna ja verkostosta valvontatutkimuksena. Näytteiden analysointi suoritetaan KVVY:n laboratoriossa. Verkoston ja laitosten vesianalyysien tuloksia on materiaalipankki-sivulla.

Vedenottamoilta (Riku, Raikku ja Lintusyrjä) lähtevän veden pH arvo on 7,5 – 8,1. Talousveden laatusuositus veden pH arvolle on 6,5 – 9,5.

Rikun ja Raikun vedenottamoilta lähtevän veden klooripitoisuus on noin 0,10 mg/l. Lintusyrjän vedenottamolla veden klooraus ei ole käytössä.

Rikun laitoksen toimittaman veden kovuus vaihtelee 2 – 3 dH (0,38 mmol/l) ja Raikun laitoksen 4 – 5 dH (0,80 mmol/l) välillä. Vesi on mittataulukon mukaan pehmeää, joten pesukoneissa ei tarvitse erikseen käyttää vedenpehmennysaineita.