Vanhuspalveluiden tiedote 17.3.2020


Vanhuspalveluiden tiedote 17.3.2020

Vanhuspalvelut on varautunut koronavirukseen

Kaupunki on vahvistanut koronaviruksen torjuntatoimia valtioneuvoston suositusten mukaisesti. Kangasalla on aktiivinen valmiusryhmä, joka kokoontuu tiiviillä aikataululla. Meillä on ajantasaiset ohjeistukset työntekijöille tartuntatautien varalta. Noudatamme aina voimassa olevia ohjeita ja säädöksiä mm. vanhusten parissa työskentelevien osalta.

Nyt uuden Korona-viruksen (Covid-19) levitessä laajalti ympäri maailmaa, olemme tarkentaneet ohjeistuksia THL:n ja muiden viranomaisten ohjeistusten pohjalta ja tehneet useita varotoimia, jottapystymme tuottamaan iäkkäiden palvelut turvallisesti.

Yhteistyöllä ehkäisemme taudin nopeaa leviämistä ja suojelemme riskiryhmiä sairastumiselta

Olemme tarkentaneet ja ohjeistaneet, etteivät työntekijät tule töihin lievästikään sairaana sekä olemme ottaneet käyttöön hyvissä ajoin omaehtoisen karanteenin ja lisänneet kirjallisia ohjeita erityisesti käsihygienian osalta sekä ohjeistaneet kaikkia mm. suojainten käytössä.

Olemme etulinjassa rajoittaneet vieraiden pääsyä toimitiloihin, keskeyttäneet ei välttämättömät ryhmät ja tapahtumat sekä asettaneet ennakoiden myös vierailukiellon yksiköihin.

Yksityisten palvelutuottajien kanssa on jaettu tietoa, tilannekartoituksia sekä korostettu yleisesti tartuntatautien ehkäisyn menetelmiä. Olemme myös kaikin keinoin varautuneet poikkeustilanteisiin varmistamalla mahdollisesti tarvittavaa henkilöstöresurssia turvataksemme iäkkäiden hoivan.Toiminta keskittyy nyt välttämättömimpiin asioihin.

Ruoka- tai apteekkiostosten tekemisessä kannattaa pyytää apua esimerkiksi sukulaisilta tai naapureilta. Voit sopia heidän kanssaan ostosten jättämisestä asunnon ulkopuolelle. Ruokakaupoilla voi olla käytössä erilaisia kotiinkuljetuspalveluita. Myös joillain apteekeilla on käytössä verkkokauppapalveluita.

Kaupunki tiedottaa kotiin tuotettavasta ruokapalvelusta erikseen.

Ikäihmisten neuvontapuhelin 040 733 3949 auttaa tarvittaessa

Seuraamme aktiivisesti THL:n ja muiden viranomaisten ohjeita ja toimimme ja ohjeistamme työntekijöitä sekä tarvittaessa yhteistyökumppaneita niiden mukaan.

Poikkeavasta tilanteesta ja kaikesta varautumisestamme huolimatta:

· ohjaus ja neuvontapalveluissa saattaa olla normaalia pidempää viivettä

· paikan saannissa pitkäaikaiseen asumiseen saattaa olla normaalia pidempää viivettä

· lyhytaikaisjaksoihin saattaa tulla muutoksia

· kotihoidon asiakaskäyntien mahdollisista muutoksista sovitaan asiakaskohtaisesti

Tutustuthan Kangasalan kaupungin etusivulla olevaan ajantasaiseen toimintaohjeeseen.

Muistathan että, ikääntyneet ihmiset kuuluvat koronaviruksen riskiryhmään, joten heitä ei saa tavata flunssaisena.

Yhteistyöterveisin, Kangasalan vanhuspalvelut

17.3.2020