Pikkolan kukkiva maisemapelto edistää luonnon monimuotoisuutta ja elävöittää maisemaa


Finnentien varteen, tapahtumakentän viereen kylvettiin kesäkuun alussa Pikkolan kukkiva maisemapelto, jonka tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta, tarjota pörriäisille ruokaa sekä tuoda kaupunkilaisille elämyksiä ja monipuolisia luontokokemuksia.

Pikkolan kukkiva maisemapelto on jatkumoa avoimien viheralueiden kehittämissuunnitelmaan, joka julkaistiin keväällä 2020 Kangasalan kaupungin nettisivuilla. Kehittämissuunnitelma toimii työkaluna niittyjen ja peltojen kunnossapidossa ja sen avulla on saatu arvokohteet ja maisemapellot kartoitetuksi. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on säilyttää keskeisimmät avoimet viheralueet ja niiden ominaispiirteet sekä lisätä tietoa avoimien viheralueiden arvoista ja merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle. Suunnitelman yhtenä tavoitteena on myös lisätä maisemapeltoja, joista Pikkolan maisemapelto on tämän vuoden kokeilukohteena kukkivien maisemakasvien viljelyyn. Maisemapellosta tiedotetaan maastossa sijaitsevilla opastauluilla, joissa kerrotaan maisemapellosta yleisesti ja opastetaan kukkien keräämiseen.

Peltojen viljelyssä on monia mahdollisuuksia ja viljeltävien maisemakasvien valikoima on laaja. Peltoja voidaan käyttää myös ympäristökasvatuksen tarkoituksiin. Maisemapelloilla toteutetaan viljelykiertoa rikkakasvien ja kasvitautien kurissa pitämiseksi ilman kemiallisia torjunta-aineita. Viljelykierrossa pellon kasvusto vaihtuu vuosittain. Tänä vuonna Pikkolan maisemapeltoon on kylvetty 1-vuotisia koristekasveja kuten hunajakukkaa, ruiskaunokkia, auringonkukkaa, unikkoa ja öljypellavaa. Maisemapellon viljeltävä pinta-ala on yhteensä runsaat 1 ha.

Maisemapelto elävöittää maisemaa ja loppukesästä se tarjoaa myös mahdollisuuden kerätä kukkia omaksi iloksi. Kuivan ja haastavan kesäkuun hellejakson jälkeen Pikkolan maisemapelto lähti kasvuun kunnolla vasta heinäkuun puolella, mutta kukkii nyt ilonamme. Tärkeää on, että pellon satoa ei kerätä liian aikaisin eikä liian paljon, jotta pelto ehtii kukkia myös ohikulkijoiden ilona ja pörriäisten ruokana mahdollisimman pitkään. Kaupunki toivoo myös, että kukkia omaksi iloksi keräävät käyttäisivät samoja pelloille muodostuvia polkuja, jotta kukkapelto ei tallaantuisi joka puolelta.

Pikkolan maisemapellon kylväminen on yksi Kangasalan kaupungin teko pölyttäjähyönteisten puolesta, jolla kaupunki osallistuu ”Pelasta pörriäinen”- kampanjaan. Pelasta pörriäinen –kampanjan tarkoitus on kutsua kaikki mukaan talkoisiin pölyttäjien elinolosuhteiden turvaamiseksi. Tällä hetkellä pölyttäjähyönteisten määrä vähenee vauhdilla. Suurimmat syyt hyönteisten vähenemiselle ovat mm. elinympäristöjen väheneminen, ilmastonmuutos, vieraslajit ja hyönteismyrkkyjen lisääntynyt käyttö. Pienilläkin teoilla pölyttäjähyönteisten puolesta voi olla suuri merkitys. Kuka tahansa voi ottaa haasteen vastaan ja merkitä tekonsa ylös Yle Luonnon verkkosivuille:

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/01/viisi-tapaa-pelastaa-porriainen-valitse-omasi-ja-merkkaa-tekosi

Kuva Pikkolan maisemapellosta elokuun alkupuolelta.

Lisätietoa avoimien viheralueiden kehittämissuunnitelmasta:
https://www.kangasala.fi/ajankohtaista/kangasalan-avoimien-viheralueiden-kehittamissuunnitelma/

Linkki kehittämissuunnitelmaan:
Kangasalan avoimien viheralueiden kehittämissuunnitelma

Pikkolan maisemapellon sijainti kartassa punaisella rajatulla alueella.

Lisätiedot:

Kangasalan kaupunki
Jari Järvinen, kaupunginpuutarhuri
p. 050 5509079

Milla Santalehto, suunnittelija
p. 044 4813009