Kangasalan avoimien viheralueiden kehittämissuunnitelma


Kangasalan kaupungin avoimille viheralueille on laadittu kehittämissuunnitelma, jonka avulla on saatu kokonaiskuva Kangasalan kaupungin omistamista avoimista viheralueista. Kehittämistyön avulla alueiden hoitoa voidaan tarkastella tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Kangasalla on avoimia viheralueita eli niittyjä ja maisemapeltoja yhteensä noin 52 hehtaaria. Näistä 30 kohdetta sijaitsee keskustassa, viisi Ruutana-Havisevan alueella ja kuusi Sahalahdessa.

Kehittämissuunnitelman tavoitteena on säilyttää keskeisimmät avoimet viheralueet ja niiden ominaispiirteet sekä kehittää peltojen ja niittyjen kunnossapitoa. Kukkivia maisemapeltoja ja laidunalueita aiotaan lisätä. Avoimien viheralueiden avulla voidaan tuottaa monipuolisia luontokokemuksia ja virkistysmahdollisuuksia asukkaille sekä edistää luonnon monimuotoisuutta. Monissa kohteissa kasvaa haitallisia vieraslajeja, jotka vaativat toimenpiteitä. Myös asukkaiden toiveet otetaan huomioon avoimien viheralueiden kunnossapidossa ja talkoitakin voidaan hyödyntää alueiden hoidossa.

Pellot ja niityt kertovat alueiden varhaisemmasta, jopa satoja vuosia jatkuneesta viljelytoiminnasta. Keskustan alueella avoimet kulttuurimaisemat ovat varsin pirstaleisia sekä maisemarakenteesta että rakentamisesta johtuen. Jäljellä olevat avoimet maisemat ovat tästä syystä merkittävä osa rakennettua ympäristöä

”Niityt ja pellot ovat tärkeitä myös luonnon monimuotoisuuden, viihtyisyyden sekä virkistyskäytön kannalta. Hienoa, että Kangasalla on nyt ryhdytty panostamaan niiden hoitoon ja kehittämiseen!” iloitsee maisema-asiantuntija Riikka Söyrinki Maa- ja kotitalousnaisista.

Linkki kehittämissuunnitelmaan:

Kangasalan avoimien viheralueiden kehittämissuunnitelma

Lisätiedot:

Jari Järvinen
kaupunginpuutarhuri
Kangasalan kaupunki
p.050 5509079
——————————-
Milla Santalehto
suunnittelija
Kangasalan kaupunki
p.044 4813009
——————————-
Riikka Söyrinki
maisema-asiantuntija
ProAgria Etelä-Suomi ry, MKN maisemapalvelut
p.040 7447231