Nattarinraitin leikkikenttää ja Liutun rannan ulkokuntosalia koskevien kyselyiden tulokset


Kangasalan kaupungin Nattarinraitin leikkikentän peruskunnostuksesta ja Liutun rannan ulkokuntosalista järjestettiin sähköiset asukaskyselyt, joiden tarkoituksena oli hakea kaupunkilaisten näkemyksiä suunnittelua varten. Kyselyt olivat auki 26.1. – 22.2.2023. Kyselyistä tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla, suunnittelukohteissa maastokyltein ja suunnittelukohteiden lähellä asuville lähetettiin kyselyistä ilmoituskirjeet.

Nattarinraitin leikkikentän kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 136 kpl ja Liutun rannan ulkokuntosalin kyselyyn 217 kpl.

Vastaajilta kysyttiin, mitä heidän mielestään Nattarinraitin leikkikentälle tulee sijoittaa. Kolmen kärkeen nousivat keinut, kiipeilyteline ja liukumäki. Vastaajilta kysyttiin myös, mitä perinteisistä leikkivälineistä poikkeavaa leikkikentälle toivotaan. Eniten kannatusta saivat köysirata ja maatrampoliini. Leikkikentän liikunnallisista välineistä eniten kannatusta saivat voimistelurenkaat ja tasapainorata.

Liutun rannan ulkokuntosalin osalta kyselyn vastausten perusteella eniten toivotaan ulkokuntosalille säädettäviä voimaharjoittelulaitteita ja monitoimivälinettä voimaharjoittelulle. Avoimissa vastauksissa korostuivat myös toiveet säädettävistä voimaharjoittelulaitteista, monipuolisuudesta eri käyttäjäryhmille sekä laatuun ja kestävyyteen panostamisesta laitteiden valinnassa. Ulkokuntosalin sijaintia toivottiin joko lentopallokentän, uimarannan tai leikkikentän läheisyyteen sekä mahdollisimman kauas asutuksesta.

Kyselyiden raportti – Nattarinraitin lk ja Liutun ulkokuntosali

Kangasalan kaupunki kiittää kaikkia kyselyihin vastanneita! Kyselyjen vastaukset ovat arvokasta tietoa ja tuloksia hyödynnetään suunnittelussa soveltuvin osin mm. tila, määräraha ja turvallisuus huomioon ottaen.

Lisätiedot:

Jari Järvinen, kaupunginpuutarhuri
p. 050 550 9079, jari.jarvinen(at)kangasala.fi

Milla Santalehto, suunnittelija
p. 044 481 3009, milla.santalehto(at)kangasala.fi