Lamminrahkan pohjoisosaan kaavoitetaan koteja 4000 asukkaalle


Lamminrahkan ensimmäisen osan eli eteläosan kaikki kadut ovat valmistuneet ja kaikki asuintontit on varattu. Kangasalan kaupunki on siirtynyt Lamminrahkan kakkosvaiheen eli pohjoisosan suunnitteluun ja toteutukseen.

Kangasalan elinympäristölautakunta käsitteli Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavaehdotusta kokouksessaan 13.12.2022 ja päätti asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville 12.1.–10.2.2023 väliseksi ajaksi.

Kaava-alue on noin 68 hehtaaria ja rajautuu eteläosan asemakaava-alueeseen ja Tampereen kuntarajaan. Asemakaavaehdotuksen laskennallinen asukasmäärä on noin 4 000 asukasta (laskettu asumisväljyydellä 45 kerrosneliömetriä/asukas).

Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavaehdotuksen kaavakartta (ilman määräyksiä).

Rakennusoikeutta muodostuu yhteensä noin 189 000 kerrosneliömetriä, josta 7 000 kerrosneliömetriä on palvelurakennusten korttelialueen (P, päiväkoti, alakoulu ja esimerkiksi senioritalo) rakennusoikeus. Asuinrakennusten rakennusoikeutta muodostuu yhteensä noin 182 000 kerrosneliömetriä, josta kerrostalovaltaisten asuinkortteleiden (A) rakennusoikeutta on noin 124 000 kerrosneliömetriä ja yhtiömuotoisten pientalokortteleiden (AP eli rivitalot, paritalot ja erillispientaloyhtiöt) rakennusoikeutta noin 34 000 kerrosneliömetriä.

Kaupunkipientalotontteja (APK) muodostuu 47 ja erillispientalotontteja (AO) 90 eli yhteensä 137 tonttia, mikä on noin kolminkertaisesti eteläosan asemakaava-alueeseen verrattuna. Lamminrahkasta tavoitellaan kaupunginosaa, missä on hyvä joukkoliikennetarjonta ja mahdollisuus raitiotien toteutukseen, mikä tarkoittaa verraten tehokasta rakentamista myös omakotitalojen osalta: Omakotitalotontit ovat kooltaan noin 300-400 neliömetriä ja rakennusoikeutta on 125 -160 kerrosneliömetriä, ja lisäksi 30 kerrosneliömetriä talousrakennukselle. Kaupunkipientalojen eli toisiinsa kytkettyjen omakotitalojen tontit, ovat pääsääntöisesti kooltaan alle 300 neliömetriä ja rakennusoikeutta on saman verran kuin omakotitalotonteilla. Lisäksi alueelle on kaavoitettu neljä paritalotonttia. Tonttien myymisestä ja vuokraamisesta sekä hinnoista päättää myöhemmin kaupunginhallitus.

Pohjoisosan asemakaava-alue rakentuu eteläosan tapaan metsäisten viheralueiden lomaan ja ulkoilureitistöjen varrelle. Alueen poikki kulkee joulukuussa valmistunut Mossin puistokatu ja juuri avattu latu Tampereen Atalasta Kangasalan Asemalle menee aivan pohjoisimpien tonttien lähellä. Koillisosa kaava-alueesta on etelään viettävää kallioselännettä, jolta on hyvät näkymät yli metsien ja Lamminrahkan. Länsiosa alueesta taas on tasaisempaa.

Alueelle tulee monipuolisesti erilaisia talotyyppejä, joista kerrostalo- ja rivitalovaltaiset korttelit rakentuvat isompien kokoojakatujen varsille ja omakotitalot alueen reunoille. Pientalovaltaisen asutuksen keskellä on varaus päiväkodin ja alakoulun luokkien rakennukselle. Asutuksen lomaan on sijoitettu kolme leikkikenttää ja kokoojakaduilla on bussipysäkkivaraukset. Kaava-alueen eteläosassa on varaus Koilliskeskuksen raitiotielinjan jatkeeksi rakennettavalle raitiotielle ja Mossin raitiotiepysäkille, joka on raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa ohjelmoitu alustavasti rakennettavaksi vuosina 2033-36.

Tavoitteena on, että asemakaava on lainvoimainen ensi kesänä. Alueen katujen, kunnallistekniikan ja viheralueiden suunnittelu käynnistyy etupainotteisesti jo tänä keväänä ja tavoitteena on käynnistää infran rakentaminen ensi vuonna. Ensimmäiset, jo rakennetun infran varrelle sijoittuvat yhtiömuotoiset tontit saadaan haettavaksi heti kaavan vahvistuttua eli arviolta syksyllä 2023 ja ensimmäiset omakotitalo- ja kaupunkipientalotontit infran ensimmäisten osien valmistuttua, arviolta 2025-2026.

Asemakaavaehdotuksen aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla ja Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa, osoitteessa Urheilutie 13. Asemakaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksia kaavan nähtävillä olon aikana.

Lisätietoa:
Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen
sanna.karppinen(at)kangasala.fi, p. 040 133 6329

Asemakaavan aineistot:
https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevia-asemakaavoja/