Lamminrahkan asuintonttien haku alkaa 3.2.2020


Lamminrahkan toteutuksessa siirrytään uuteen vaiheeseen, kun Kangasalan kaupunki avaa asuintonttien haun. Haettavana on suurin osa Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueen yhtiömuotoisista tonteista, yhteensä noin 140 000 kem2.

Haettavana olevat korttelit tai korttelin osat punaisella. Keltaisella omakotitalo- ja kaupunkipientalotontit, joista suurin osa tulee hakuun vuoden päästä. Asemakaavoitetun alueen rajaus mustalla.

Haettavat tontit sijaitsevat keskustan, Haitulan ja Haltijanmäen kylien alueilla. Haku kohdistuu pääasiassa kokonaisiin kortteleihin, joille haetaan kullekin yhtä veturitoteuttajaa mahdollisine kumppaneineen. Kortteleita tai korttelin osia on jaossa 15 kpl, joista muodostuu noin 30-100 tonttia, myöhemmin tehtävästä tonttijaosta riippuen. Kortteleiden pinta-alat vaihtelevat välillä 4000 m2 – 12 000 m2.  Kortteleihin voi rakentua kerrostaloja, rivitaloja, kaupunkivilloja, pientaloyhtiöitä, paritaloja ja muita pientaloja rakennusliikevetoisesti.

Yksityishenkilöiden rakennuttamien pientalotonttien haku alkaa vuoden päästä eli helmikuussa 2021. Jakoon tulee tällöin noin 30 kaupunkipientalotonttia ja vajaa 10 omakotitalotonttia.

Näkymä Lamminrahkan pääkadulta, NOAN Arkkitehdit

Kaikki Lamminrahkan asuintontit vuokrataan. Tontin perusvuokra on 5 % tontin päätetystä asuinrakennusoikeuden arvosta. Vuokra-aika on 50 vuotta. Yhtiömuotoisten tonttien asuinrakennusoikeuden arvo on 240 €/kem2 ja liiketilojen osalta 120 €/kem2. Muita maksuja ovat lisäksi vesilaitoksen liittymismaksut ja Kangasalan ympäristö- ja taideohjelman mukainen maksu (2% tontin asuinrakennusoikeuden arvosta).

Korttelien haku päättyy 12.6.2020. Hakemukset pisteytetään ja korttelien toteuttajat valitaan tontinkäyttöluonnoksen ja toimitettavan konseptikuvauksen perustella. Tavoitteena on sosiaalinen ja kaupunkikuvallinen monimuotoisuus: kussakin korttelissa on erilaisia talotyyppejä ja hallintamuotoja ja erikokoisia asuntoja. Rakennushankkeen laatutaso kuvataan toteutetun referenssikohteen perusteella. Hakijoilta edellytetään ratkaisuja rakentamisen ja rakennusten käytön hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Lisäpisteitä saavat myös ehdotukset, jotka lisäävät asumisen laatua, tekevät asumisesta edullisempaa ja helpottavat arkea (mm. yhteistilat, yhteiskäyttöpalvelut, palvelueteiset tms.). Korttelien toteuttajat julkistetaan elokuussa.

Tavoitteena on sympaattinen ja vehreä, ihmisenmittakaavainen asuinalue

Lamminrahkan asemakaava on ns. joustava kaava, jossa ei ole tonttijakoa eikä tiukkoja rakennusaloja, vaan kaupunkikuvalliset tavoitteet on määritetty suurelta osin sanallisesti. Korttelin suunnitelmia kehitetäänkin varauksen jälkeen sekä rakennusliikkeen että kaupungin yhteisenä laaturyhmätyöskentelynä. Tavoitteena on sympaattinen ja vehreä, ihmisen mittakaavainen pieni kaupunki. Lamminrahkassa on vanhan kaupungin tunnelmaa, mutta nykyajan arkkitehtuurin keinoin. Omaleimainen tyyli tekee alueesta tunnistettavan.

Lamminrahkan ensimmäisten asuntojen ennakkomyynti alkaa ensi vuonna. Tontit luovutetaan ja rakentamaan pääsee 2022. Tavoitteena on, että ensimmäiset asukkaat muuttavat Lamminrahkaan 2023, jolloin myös mm. pienten lasten yksikkö päiväkoteineen, alakoulu ja liikuntapuisto valmistuvat. Lamminrahkan eritasoliittymä on rakenteilla ja valmistuu syksyllä 2020. Sisäisen kunnallistekniikan rakentaminen alkaa keväällä 2020.

Lamminrahkan eritasoliittymäntaideteoksessa leijailevat lehdet. Näkymä valtatien rampeilta Tampereen suunnasta (syksyn värit).

 

Lisätietoja:

Geodeetti Juha Iivonen
p. 050 596 9125, juha.iivonen@kangasala.fi

Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen
p. 040 133 6329, sanna.karppinen@kangasala.fi

Kaupungin tonttisivut:
https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen-rakentaminen-ja-tontit/kaupungin-tontit/kerros-ja-rivitalotontit/lamminrahka/

Lamminrahkan verkkosivut:
http://www.lamminrahka.fi