Kangasalan kaupungin uusi rakennusjärjestys tuli voimaan 10.8.


Rakennusjärjestys mahdollistaa loma-asuntojen muuttamisen vakituisiksi asunnoiksi liitekartassa esitetyillä alueilla Sahalahdella ja Kuhmalahdella suoraan rakennusluvalla, kun muutokselle asetetut ehdot täyttyvät. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 2000 m2 ja se tulee liittää keskitettyyn jätevesiverkostoon tai kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmän tulee täyttää rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten ehdot. Lisäksi rakennuspaikalle tulee olla pelastusajoneuvoille soveltuva tieyhteys. Asunnon tulee olla vakituista asuinrakennusta koskevien säännösten ja määräysten mukainen ennen käyttötarkoituksen muutosta.

Lisäksi rakennusjärjestys sallii enintään 20 m2:n suuruisen aurinkokeräimen asentamisen pientaloissa katolle tai rakennuksen pihan puoleiseen seinään kiinnityspinnan suuntaisena ilman, että se vaatii toimenpideluvan.

Rakennusjärjestys on luettavissa rakennusvalvonnan verkkosivulla https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen-rakentaminen-ja-tontit/rakennusvalvonta/rakennusjarjestys/

Lisätietoja:
Outi Toivonen, rakennustarkastaja, tekniset palvelut, ympäristö- ja rakennusvalvonta
p. 050 550 9086, outi.toivonen@kangasala.fi