Kangasalan kaupungin laskutusta koskeva tietosuojaloukkausepäily on selvitetty


Julkisuudessa esillä olleen laskutusta koskevan tietosuojaloukkausasian vuoksi Kangasalan kaupunki ja Sarastia Oy käynnistivät yhteisen tilanneryhmän toiminnan. Selvitystyö on kohdistunut Kangasalan kaupungille ilmoitettuun yhteen mahdolliseen tietosuojaloukkaukseen, jossa kyseessä oli toiselle perheenjäsenelle virheellisesti lähetetty lasku.

Selvitystyössä on käynyt ilmi, että kyseessä ei ollut systemaattinen järjestelmävirhe, vaan virheen taustalla oli yksittäisen asiakkaan asiakastietoihin käsin tehty päivitys, jolla korjattiin asiakkaan e-laskutietoja. Asia on käyty läpi henkilökohtaisesti asiakkaan kanssa. Kangasalan kaupunki tekee tapahtuneesta myös tietosuojaloukkausilmoituksen, jolloin tietosuojavaltuutettu antaa asiasta lausunnon.

Laskutusjärjestelmän vaihdon yhteydessä asiakastietojen siirto järjestelmästä toiseen on pyritty hoitamaan siten, että asiakkaille aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Muutoksessa asiakaspalvelunäkökulmaa on pidetty tärkeänä ja näin ollen vanhat e-lasku- ja suoramaksutilaukset on siirretty mahdollisimman laajasti uuteen järjestelmään. Asiakastietojen siirtoa suunniteltaessa tunnistettiin riski, että uuteen järjestelmään voi siirtyä myös joitakin vanhoja e-lasku- tai suoramaksutilauksia, joita asiakas ei ole perunut omassa pankissaan. Esimerkiksi perheenjäsenet ovat saattaneet tilata e-laskuja tai suoramaksuja toistensa laskuista. Tietosuojan turvaamiseksi kaupunki ei jatkossa enää poista valtuutustietoja asiakasrekisteristä asiakkaan pyynnöstä, vaan ohjeistaa asiakkaan poistamaan tarpeettomat valtuutukset omassa pankissaan.

Kangasalan kaupunki on informoinut asiakkaita laskutuksen muutoksista kirjeitse, verkkosivuilla ja paikallislehdissä. Lisäksi kaikille laskuille on ennen muutosta lisätty infotekstit, joissa on kerrottu suoramaksu- ja e-laskusopimuksiin liittyvistä muutoksista.

E-laskuihin ja suoramaksuihin liittyvistä asioista on kerrottu laajemmin talousjärjestelmän vaihtoa ja laskutusta käsittelevässä tiedotteessa Kangasalan kaupungin verkkosivuilla https://www.kangasala.fi/ajankohtaista/kangasalan-kaupungin-laskutuskaytanto-uudistuu/

Jos asiakkaalle on kysyttävää Kangasalan kaupungin laskuista, pyydämme asiakasta ottamaan yhteyttä laskuttajaan, jonka yhteystiedot löytyvät laskulta.

Lisätietoja antavat:
Talousjohtaja Petri Lätti
Kangasalan kaupunki
p. 040 631 2324

Toimitusjohtaja Mika Kantola
Sarastia Oy
p. 040 831 6409