Kangasalan kaupungin laskutuskäytäntö uudistuu


Kaupungin talousjärjestelmää kehitetään ja sen myötä myös laskutuskäytäntöä yhtenäistetään. Osalle asiakkaista tämä tarkoittaa muutoksia suoramaksu- tai e-laskusopimuksiin.

Tiedote 10.5.2022

Mikä muuttuu ja keitä muutos koskee?

Kangasalan kaupungin suoramaksu- tai e-laskusopimuksissa on nykyisin käytössä useita eri laskutusaiheita, mutta uudistuksessa käyttöön jää vain yksi yhteinen laskunaihekoodi ”Laskut”, jonka kautta asiakas saa jatkossa kaikki laskunsa joko suoramaksuina tai e-laskuina omaan verkkopankkiinsa.

Muutos edellyttää toimenpiteitä niiltä asiakkaita, joilla ei nykyisissä sopimuksissaan ole lainkaan käytössä laskutusaihetta ”Laskut”, vaan sen sijaan muita aiheita, kuten varhaiskasvatus, tehostettu palveluasuminen, laitoshoito, kehitysvammahuolto ja kotihoito.

Näiden asiakkaiden suoramaksu- tai e-laskusopimukset on tehtävä uudestaan joko asiakkaan verkkopankissa tai pankin asiakaspalvelussa. Meneillään olevat muutokset valmistuvat toukokuun aikana.

Asiakkaiden, joilla jo on suoramaksusopimus tai e-laskusopimus ”Laskut”-laskunaiheella, ei tarvitse tehdä muutoksia sopimuksiinsa. Jatkossa myös kaikkien muiden mahdollisesti käytössä olevien laskunaiheiden laskut saapuvat automaattisesti samalla ”Laskut”-aiheella.

Uudista suoramaksu- tai e-laskusi näin

Jos sinulla on ollut suoramaksu- ja e-laskusopimus laskunaiheilla varhaiskasvatus, tehostettu palveluasuminen, laitoshoito, kehitysvammahuolto ja kotihoito, mutta ei laskunaiheella ”Laskut”, uudistuksen jälkeen ensimmäiset laskut saapuvat sinulle postissa paperiversioina.

Paperilaskujen muuttaminen suoramaksuiksi tai e-laskuiksi

  • Mikäli haluat laskusi jatkossakin e-laskuna, tee e-laskutilaus verkkopankissasi. Huomioithan, että e-laskutilaus on henkilökohtainen ja koskee kaikkia Kangasalan kaupungin laskuja. Jos laskulla on kaksi vastaanottajaa, e-laskutilaus tulee tehdä laskussa ensimmäisenä olevan asiakkaan verkkopankkiin.
  • Mikäli haluat jatkossa laskusi suoramaksuna, ota yhteys omaan pankkiisi.

Erityistä huomioitavaa laskuissa, joissa on kaksi vastaanottajaa

  • Jos laskulla on kaksi vastaanottajaa, e-laskutilaus tulee tehdä laskussa ensimmäisenä olevan asiakkaan verkkopankkiin. Näitä laskuja voivat olla esimerkiksi varhaiskasvatus, vesilaskut sekä tonttivuokrat. Laskulla ensimmäisenä olevaan nimeen liittyvä henkilötunnus on kiinnitetty laskun tietoihin, joten pankissa tai verkkopankissa tehtävä suoramaksu- tai e-laskusopimus linkittyy tähän ensimmäisenä olevan nimen henkilötunnukseen.
  • Myös siinä tapauksessa, että e-laskutilaus tehdään laskulla toisena olevan asiakkaan verkkopankkiin, laskuun linkittyy kuitenkin ensimmäisenä olevan asiakkaan henkilötunnus. Tämän seurauksena kaikki ensimmäisenä olevalle asiakkaalle osoitetut Kangasalan kaupungin laskut menevät jatkossa toisena olevan asiakkaan verkkopankkiin. Yleensä tämä ei ole toivottu tilanne.
  • Jos laskulla olevien asiakkaiden nimien järjestystä halutaan muuttaa, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä kyseisen laskun laskuttajaan, jonka yhteystiedot löytyvät laskulta.

Tietoa muutoksista

Kangasalan kaupunki informoi asiakkaita laskutuksen muutoksista kirjeitse, verkkosivuilla ja paikallislehdissä.

Kaikille laskuille on lisätty infotekstit, joissa on kerrottu suoramaksu- ja e-laskusopimuksiin liittyvistä muutoksista. Lisäksi kaikille niille asiakkaille, joiden suoramaksu- ja e-laskusopimukset tulevat päättymään uudistuksen yhteydessä, on lähetetty maaliskuussa henkilökohtainen kirje.

Valitettavasti asiakastietojen poiminta on joidenkin yksittäisten asiakkaiden kohdalla epäonnistunut, ja tästä syystä kirje on aiheettomasti lähetetty myös joillekin edesmenneille asiakkaille. Talousjärjestelmän muutoksen yhteydessä asiakastiedot käydään läpi, jotta vastaavaa virhettä ei tapahtuisi jatkossa. Laskuttajilla ei kuitenkaan aina ole tietoa kuolemantapauksista. Kangasalan kaupunki pahoittelee aiheettomista kirjeistä koitunutta haittaa edesmenneiden asiakkaidemme läheisille.

Kangasalan kaupunki kehittää taloushallinnon järjestelmiään yhteistyössä Sarastia Oy:n kanssa.

Yhteystiedot

Laskuihin liittyvissä kysymyksissä kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä laskuttajaan, jonka yhteystiedot löytyvät laskulta. Muissa talouteen liittyvissä asioissa lisätietoja antavat:

Talousjohtaja Petri Lätti                      Sosiaali- ja terveyskeskuksen talousjohtaja Markus Auvinen
petri.latti(at)kangasala.fi                    markus.auvinen(at)kangasala.fi
p. 040 631 2324                                         p. 050 543 5394