PILKE

Pilkkeen toiminta on päättynyt.  Perusterveydenhuollossa tarjotaan apua lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyshäiriöihin sekä eritasoisiin päihdeongelmiin. Pilkkeen toiminta on integroitu osaksi perusterveydenhuoltoa, joten ota yhteyttä oman alueen perusterveydenhuollon yksikköön, katso OmaAsemat      

Nuorisopoliklinikka

Kangasalan nuorisopoliklinikka tarjoaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja kuntoutusta 13-17 -vuotiaille nuorille mielenterveys- ja päihdehäiriöissä. Nuorisopoliklinikan työryhmään kuuluu nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, erikoistuva lääkäri, psykiatrisia sairaanhoitajia, psykologi, sosiaalityöntekijä sekä sihteeri. Hoidon kulku Poliklinikalle hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Ensisijaisesti tulee ottaa yhteyttä kouluterveydenhuoltoon tai oman terveysaseman…