PILKE

Pilkkeen toiminta on päättynyt.  Perusterveydenhuollossa tarjotaan apua lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyshäiriöihin sekä eritasoisiin päihdeongelmiin. Pilkkeen toiminta on integroitu osaksi perusterveydenhuoltoa, joten ota yhteyttä oman alueen perusterveydenhuollon yksikköön, katso OmaAsemat      

Nuorisopoliklinikka

Suosittelemme maskin käyttöä asioidessanne palveluissamme. Kangasalan nuorisopoliklinikka tarjoaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja kuntoutusta 13-17 -vuotiaille nuorille mielenterveys- ja päihdehäiriöissä. Nuorisopoliklinikan työryhmään kuuluu nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, erikoistuva lääkäri, psykiatrisia sairaanhoitajia, psykologi, sosiaalityöntekijä sekä sihteeri. Hoidon kulku Poliklinikalle hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Ensisijaisesti tulee ottaa…

Aikuispoliklinikka

Suosittelemme maskin käyttöä asioidessanne palveluissamme. Psykiatrista erikoissairaanhoitoa yli 18-vuotiaille kuntalaisille mielenterveys- ja päihdehäiriöissä. Palveluihin hakeutuminen Poliklinikalle hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Hoitoonohjaus ja jatkohoito voi tapahtua terveyskeskuslääkärin, työterveys- tai opiskelijaterveydenhuollon kautta. Hoidon kulku Hoito aloitetaan potilaan kokonaistilanteen ja hoidontarpeen arvioinnilla, sekä yksilöllisen…