Yksityisen hoidon tuen sisaruslisän maksaminen Kangasalan kunnassa 2023


Yksityisiä palveluntuottajien järjestämää varhaiskasvatusta tuetaan lakisääteisellä yksityisen hoidon tuella sekä Kangasalan kaupungin maksamalla yksityisen hoidon tuen kuntalisällä. Kangasalan kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2022 89§ kaupungin talousarvioesityksen. Sivistyslautakunta päättää helmikuun kokouksessa varhaiskasvatuksen käyttösuunnitelmasta, jossa esitetään yksityisen hoidon tuen sisaruslisän maksamisesta yksityisen hoidon tuella toimiville yksityisille palveluntuottajille. Sivistyslautakunnan kokouksessa päätetään lisäksi sisaruslisän maksamisen periaatteista. Sivistyslautakunnan kokouksen jälkeen tiedotetaan asiasta lisää.