Varhaiskasvatuksen yksiköihin palaaminen 14.5.2020


Hyvät huoltajat

Hallitus päätti neuvottelussaan 29. huhtikuuta purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta.

Kangasalan varhaiskasvatuksessa noudatamme valtakunnallisia ohjeita viruksen levittämisen välttämiseksi. Teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet varhaiskasvatuksen yksiköissämme, jotta takaisin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen siirrytään 14. toukokuuta alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Toteutamme varhaiskasvatuksessa pienryhmätoimintaa entistä vahvemmin.

Tässä opetushallituksen ohjeistusta asiasta.

Varhaiskasvatus

Katso varhaiskasvatuksen ohjeesta, mitä on tärkeää huomioida.

  • Siirtyminen normaaliolojen lainsäädännön mukaiseen varhaiskasvatukseen 14.5. alkaen

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/145-alkaen-siirtyminen-normaaliolojen-lainsaadannon-mukaiseen

Esiopetus

Kaikkien lasten tulee osallistua opetussuunnitelman mukaiseen esiopetukseen loppulukuvuodeksi 14.5. alkaen. Esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on lisäksi oikeus varhaiskasvatukseen. Löydät esiopetuksen ohjeistuksesta tärkeimmät asiat, jotka esiopetuksessa tulee huomioida.

  • Siirtyminen normaaliolojen lainsäädännön mukaiseen esiopetukseen 14.5. alkaen

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/145-alkaen-siirtyminen-normaaliolojen-lainsaadannon-mukaiseen-esiopetukseen