Suun terveyspalveluissa on otettu käyttöön Omaolon lasten ja nuorten suun terveyskysely


Suun terveyspalvelut on ottanut syyskuulla 2021 käyttöön Omaolon digipalvelun lasten ja nuorten suun terveyskyselyn. Linkki terveyskyselyyn on lähetetty yhteistyössä yläkoulujen kanssa Wilma- sovelluksen kautta kaikille Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen 8. luokkalaisille. Oppilaat voivat vastata kysymyksiin linkin kautta Omaolossa, josta tieto välittyy suun terveyspalveluiden ammattilaisille. Kysely käydään läpi 8. luokkalaisen määräaikaistarkastuksessa yhdessä ammattilaisen kanssa. Suun terveyskysely tukee omahoitoa suun terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisesta.