Aloittaneiden lasten huoltajille suunnattu palautekysely


Kangasalan varhaiskasvatuksessa toteutettiin loka-marraskuun 2021 vaihteessa palautekysely 1.8.-26.10.2021 väillä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa aloittaneiden lasten huoltajille. Kyselyssä kerättiin palautetta sekä hakemisen prosessista että aloittamiseen liittyvistä asioista.

Aloituskyselyyn vastasi 417 huoltajaa. 55 % vastaajista oli huoltajia, joiden lapsi oli aloittanut esiopetuksessa, ja 45 % vastaajista huoltajia, joiden lapsi oli aloittanut varhaiskasvatuksessa.

 

Palveluiden piiriin hakeutumisessa positiivisina asioina nousi esiin se, että lapselle myönnetty varhaiskasvatus-/esiopetuspaikka vastasi hyvin perheiden tarpeisiin. Myös tieto lapselle myönnetystä paikasta oli valtaosan mielestä saatu riittävän ajoissa. Hakuprosessin eteneminen, ilmoittautumiseen liittyvä tiedottaminen ja viestintä nousivat kyselyssä esille kehittämistä kaipaavina asioina.

 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa aloittamiseen ja tutustumiseen liittyvistä käytännöistä saimme myös arvokasta palautetta. Valtaosa vastaajista koki, että lapsi oli varhaiskasvatuksen/esiopetuksen aloittaessaan kohdattu empaattisesti ja yksilöllisesti, ja vuorovaikutus henkilökunnan kanssa oli arvostavaa ja luottamuksellista. Aloittamiseen liittyvät tutustumiskäytännöt eivät olleet kaikilta osin olleet sujuvia.

 

Palautteesta nostetut kehittämiskohteet

 

Saadun palautteen perusteella olemme nostaneet yhteisiä kehittämiskohteita varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen haku- ja aloitusprosesseihin liittyen.

 

Varhaiskasvatuksen osalta kehittämisen kohteeksi nostettiin

  • hakuprosessin ja palveluohjauksen  kehittäminen
  • tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen (mm. nettisivut ja tutustumiseen liittyvät käytännöt)

Esiopetuksen osalta kehittämisen kohteiksi nostettiin

  • esiopetusilmoittautumiseen liittyvän tiedottamisen kehittäminen
  • aloittamisen prosessin kehittäminen, mm. tutustumiskäytännöt sekä yhteydenotot huoltajiin ennen esiopetuksen aloitusta.

 

Lisätietoja

Katri Jaakkola, varhaiskasvatuksen suunnittelija

katri.jaakkola@kangasala.fi