Hyvinvointityön rakenteet

Hyvinvointityön rakenteita on uudistettu Kangasalla vuoden 2018 alusta.
Uudistuksen tavoitteena on ollut jakaa hyvinvointityötä elinkaariajattelun mukaisiin työryhmiin ja mahdollistaa kuntalaisten osallistuminen hyvinvointityöhön.

Työryhmien työskentely on käynnistynyt kevään 2018 aikana perehdytyksellä kunkin ryhmän toimintaan ja oman alueensa erityispiirteisiin.

Hyvinvointityötä johtaa kunnan johtoryhmä ja työryhmien ja johtoryhmän välistä työskentelyä koordinoin hyvinvointityöryhmä.

Ohessa kuvaus rakenteesta kaavioiden muodossa.