Ylityö- ja vuoronvaihtokielto näkyy liputuksessa


Kunta-alan järjestöt julistivat aiemmin keväällä valtakunnallisen vuoronvaihto- ja ylityökiellon. Työtaistelutoimenpide heijastuu myös Kangasalan kaupungin kiinteistönhoitoon ja sen työjärjestelyihin. Kangasalan kaupunki ei liputa kiinteistöillään kunta-alan työtaistelutoimista johtuvan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana. Kangasalan kaupungilla on useita kymmeniä liputuspaikkoja. Pitkäaikaisesti salossa pidettäviin lippuihin työtaistelutoimenpiteillä ei ole vaikutusta.