Vastaa avoimen varhaiskasvatuksen kehittämiskyselyyn


Kangasalan kaupungilla on käynnistynyt avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishanke ja siihen liittyen kaupunki kartoittaa varhaiskasvatusikäisten lasten perheiden tarpeita ja toiveita avoimen varhaiskasvatuksen suhteen. Kysely on avoinna 31.3.2023 asti ja kyselyyn vastataan anonyymisti.

Kysely avoimesta varhaiskasvatuksesta

Avoin varhaiskasvatus on ohjattua ja tavoitteellista toimintaa alle kouluikäisille lapsille tilanteessa, jossa perheellä ei ole tarvetta lapsen kokopäiväiselle varhaiskasvatukselle. Toiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville lapsille. Perhe voi käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluja ja saada Kelan kotihoidontukea.

Tällä hetkellä Kangasalla on kaupungin järjestämää avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa lasten virikekerhojen ja kaikille avoimen perhekerhon muodossa Tursolan päiväkodilla. Myös seurakunta ja MLL järjestävät avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa.