Tiedote Ely-keskus 10.5.2019

Lamminrahkan eritasoliittymän rakennustyöt valtatiellä 12 Tampereen ja Kangasalan rajan tuntumassa ovat edenneet hyvin talven ja kevään aikana. Sulkavuoren keskuspuhdistamon työmaalta hankkeelle tuleva louhe on saatu pääosin siirrettyä Lamminrahkaan.

Hankkeessa rakennettavat risteyssilta ja alikulkukäytävät vaativat valtatien liikenteen siirtämisen työnaikaisille kiertoteille sillanrakennustöiden ajaksi. Kiertotiet otetaan käyttöön vaiheittain työn edistyessä. Ensimmäisenä otetaan käyttöön Tampereen puoleisen Kiveliön alikulkukäytävän työmaan kiertävä kiertotie (karttaliite 1) maanantaina 13.5.2019 aamulla. Tämä järjestely kestää noin viikon, jonka jälkeen otetaan käyttöön myös Kangasalan puoleisen Kotipellon alikulkukäytävän työmaan kiertävä kiertotie (karttaliite 2) maanantaina 20.5.2019 aamulla. Alikulkukäytävien kiertotiet ovat käytössä noin kuukauden ajan.

Valtatien ylittävän Lamminrahkan risteyssillan rakentamisen ajaksi liikenne tullaan siirtämään rakenteilla oleville rampeille. Tämänhetkisen aikataulun mukaan liikenteen siirto rampeille tapahtuu viikolla 22. Siirron tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat valtatieliikenteen sujuvuuteen Vatialan ja Leinolan liittymien välillä. Valtatie 12:lla on työmaan kohdalla alennetut nopeusrajoitukset.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa hankkeen rakennuttamisesta. Eritasoliittymän pääurakoitsijana toimii Destia Oy, ja rakennuttajakonsulttina Ramboll Finland Oy. Kangasalan ja Tampereen kaupungit maksavat hankkeen rakentamiskustannukset.

Eritasoliittymän rakennustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2020 syksyllä.

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Tero Haarajärvi, p. 0295 036 223, Pirkanmaan ELY-keskus
  • Työpäällikkö Topi Tapanainen p. 040 865 0280, Destia Oy
  • Rakennuttajakonsultti Juha Kääriäinen, p. 040 579 4386, Ramboll Finland Oy

Liite 1: Kiveliön alikulkukäytävän työmaan kiertävä kiertotie (kartta)

Liite 2: Kotipellon alikulkukäytävän työmaan kiertävä kiertotie (kartta)