Työllisyyspalvelupäälliköksi Kimmo Kivinen


Kimmo Kivinen

Kangasalan kaupungin työllisyyspalvelupäällikön tehtävään on valittu kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti Kimmo Kivinen. Hän siirtyy tehtävään Pirkkalan työllisyyspalveluiden päällikön tehtävästä. Sitä ennen Kivinen on toiminut mm. työllisyyspalvelujen johtajana, projektipäällikkönä, koulukuraattorina, tutkimuskonsulttina, vastaavana erityisnuorisotyöntekijänä, lastenkodinjohtajana sekä erilaisissa työllisyyspalvelutehtävissä.

Työllisyyspalvelupäällikkö johtaa ja kehittää kaupungin työllisyyspalvelujen tehtäväaluetta, koordinoi työllisyyden kuntakokeilun toimintaa ja tulee osallistumaan työllisyyden hoidon TE24-uudistuksen toimeenpanoon ja muutosjohtamiseen sekä asiakastyöhön. Työllisyyspalvelupäällikkö tekee laajaa verkostoyhteistyötä niin kaupungin sisäisesti kuin ulkoisten yhteistyökumppaneidenkin kanssa.

Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävässä edellytetään työllisyydenhoidon ja alan lainsäädännön tuntemusta sekä kokemusta esihenkilö- ja johtamistehtävistä. Eduksi katsottiin työvoimahallinnon, kunta-alan ja soten toimintojen tuntemus, valmistelu-, hallinto- ja talousosaaminen, tiedolla johtamiskokemus, näyttö kehittämishankkeista, sähköisten palveluiden tuntemus, muutosjohtamiskyky ja innovatiivisuus. Arvostamme myös hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja verkostotaitoja.

Tehtävään saapui määräaikaan mennessä 21 hakemusta. Valinnan perusteena on koulutus, työllisyyspalvelupäällikön tehtävän kannalta olennainen työkokemus, haastattelussa saatu vaikutelma sekä soveltuvuusarvioinnin tulos. Kivinen aloittaa tehtävässään syksyllä. Nykyinen työllisyyspalvelupäällikkö Terhi Sten eläköityy vuonna 2023.

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, puh. 040 133 63 11
henkilöstöjohtaja Eija Tetri-Lähde, puh. 050 550 9749
etunimi.sukunimi@kangasala.fi